N_Biz

 

 

NHUMAN 2018 yılı itibariyle Kurucu/İş ve Örgüt Psikoloğu Nevin Küçük tarafından Psikolojik Sağlık ve Güvenlik standartlarının geliştirilmesi için metodolojik çalışmalar yapmak üzere kurulan bir özel sektör kuruluşudur. İş Yaşamında Ruh Sağlığı Uygulamalarını, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) standartlarının ve insan kaynakları uygulamalarının bir parçası haline getirmek için kamu ve özel sektörde danışmanlık ve farkındalık çalışmaları yapmakta, çalışana destek, psikolojik faktörlerin iş kazalarına olan etkisi, psikososyal riskler, iş kazaları ve acil durumlar sonrası psikolojik müdahaleler gibi konularda hizmetler vermektedir.


Ayrıca bu hizmetlerin yaygınlaştırılması ve ilgili politikaların geliştirilmesi için kamu mevzuatlarına etki edecek raporlar hazırlamakta, psikolojik sağlık ve güvenliğin savunuculuğunu da kamuoyunda gerçekleştirmektedir.

Kurulduğu günden bugüne güvenceli ve güvencesiz tüm çalışanların çalışma hayatlarının iyileştirilmesi, iş sağlığı ve güvenliğine bağlı psikososyal risklerin belirlenmesi ve önleyici çalışmalar yapılması konusunda çeşitli ortaklıklar gerçekleştirmektedir. En son ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) Türkiye Ofisi’nin finansal ve teknik desteği ile gerçekleştirilen “Motosikletli Kuryeler Odağında Teslimat Sektörü Çalışanlarında Psikososyal Risk Analizi” isimli çalışma ile sektörel bazlı ilk araştırmasını gerçekleştirmiş ve kamuoyuna sunmuştur.  


Bu kapsamda sektörler ve çalışma biçimlerine özel risk faktörlerine yönelik çalışmalar yapmakta, BM Kalkınma Hedefleri doğrultusunda “İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme” ilkeleri ile akademi, özel sektör ve sivil toplum ortaklıklarıyla ilerlemektedir.

Kendi iç çalışma düzeninde “Fairwork” ilkeleri ile hareket eden kurumumuz Oxford Üniversitesi İnternet Enstitüsü Fairwork platformu destekleyicisi ve iş ortağıdır.


Değerlerimiz

1.Yenilikçi ve sosyal faydası yüksek bir fikir için çalışıyoruz.

2.Her zaman öğrenme, gelişim ve yeniliğe inanıyoruz.

3.Güven, şeffaflık ve profesyonellik üzerine kurulu uzun vadeli yapısal kazanımları kısa vadeli kazançlara tercih diyoruz.

4.Topluma yön verecek bir çalışma modeli sunuyoruz.

5.Birlikte çalışıyoruz; birbirimizi önemsiyoruz, güçlü ve başarılı ekip ruhuna önem veriyoruz.

6.Her türlü ayrımcılığa karşı çıkıyoruz.

7.Yaptığımız işin etkisini güçlendirmek için meslektaşlarımız ve hizmet verdiğimiz kişi ve kurumlarla iş birliği yapıyoruz.

8.Çalışmalarımızda kültürel farklılıkları önemsiyoruz.

9.Çalışmalarımızda çevreye, doğaya ve tüm canlılara zarar vermemeyi öncelik olarak kabul ediyoruz.