N_Biz

     N_HumaN, 19.12.2018 tarihinde Kurucu/Psikolog Nevin Küçük tarafından, İzmir’de Psikolojik Sağlık ve Güvenlik kavramlarını metodolojik olarak çalışmak için kurulan Türkiye’deki ilk ve tek merkezdir.


     İş Yaşamında Ruh Sağlığı Uygulamalarını, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) standartlarının ve insan kaynakları uygulamalarının bir parçası haline getirmek için kamu ve özel sektörde danışmanlık ve farkındalık çalışmaları yapmakta, çalışana destek, psikolojik faktörlerin iş kazalarına olan etkisi, psikososyal riskler, iş kazaları ve acil durumlar sonrası psikolojik müdahaleler gibi konularda hizmet vermektedir.

     Ayrıca bu hizmetlerin yaygınlaştırılması ve ilgili politikaların geliştirilmesi için kamu mevzuatlarına etki edecek raporlar hazırlamakta, psikolojik sağlık ve güvenliğin savunuculuğunu da kamu düzeyinde gerçekleştirmektedir.

    Uluslararası standartlar ve iyi örnekler ile yerel standartları göz önünde tutarak çalışan merkez, ''Global Düşün ve Lokal Hareket Et'' felsefesi yola çıkmıştır.


Değerlerimiz

1.Yenilikçi ve sosyal faydası yüksek bir fikir için çalışıyoruz.

2.Her zaman öğrenme, gelişim ve yeniliğe inanıyoruz.

3.Güven, şeffaflık ve profesyonellik üzerine kurulu uzun vadeli yapısal kazanımları kısa vadeli kazançlara tercih diyoruz.

4.Topluma yön verecek bir çalışma modeli sunuyoruz.

5.Birlikte çalışıyoruz; birbirimizi önemsiyoruz, güçlü ve başarılı ekip ruhuna önem veriyoruz.

6.Her türlü ayrımcılığa karşı çıkıyoruz.

7.Yaptığımız işin etkisini güçlendirmek için meslektaşlarımız ve hizmet verdiğimiz kişi ve kurumlarla iş birliği yapıyoruz.

8.Çalışmalarımızda kültürel farklılıkları önemsiyoruz.

9.Çalışmalarımızda çevreye, doğaya ve tüm canlılara zarar vermemeyi öncelik olarak kabul ediyoruz.


Referanslarımız
İş Ortaklarımız
Tanıtım Videoları
Bizden