İyi Oluş (Wellbeing) Uygulamaları

NEDİR?

 

İş Yerinde İyi Oluş Nedir:

İş yerinde iyi oluş, çalışanların işiyle ilgili fiziksel, zihinsel, sosyal ve bilişsel ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanmasıdır. İyi oluş (wellbeing) danışmanlığı ise çalışanların iyilik halinin güçlendirilmesi ve bütüncül bir iyi oluş halini benimsemek için kuruma özel hazırlanan ürün ve içerik geliştirme çalışmalarını kapsar.


NEDEN ÖNEMLİ?

İnsan Kaynaklarının Geleceği Raporuna göre(2021);

 
  • Türkiye’de çalışanların yüzde 35,4’ü wellbeing uygulamalarına yönelik ihtiyaçlarının kurumlar tarafından yeterince karşılanmadığını düşünmekteı
 

Gallup Küresel Duygu Raporuna göre(2022);

 
  • Dünya’da çalışanların stres düzeyi tüm zamanların en yüksek seviyesinde: % 44
  • Türkiye’deki çalışanlarda stres düzeyi %66; Yani 3’te 2.
  • Türkiye stres düzeyi oranıyla, tüm dünyada ilk sırada!
  • ‘Dün çok güldünüz mü?’ sorusuna verilen yanıtlarda Türkiye %36 ile en az gülen ülke.
 

Dünya Mutluluk Raporuna göre(2022);

 
  • Türkiye mutluluk sıralamasında 146 ülke arasından 112. sırada yer almakta

Danışmanlık Ayrıntıları

İyi Oluş (Wellbeing) Danışmanlığı, yerel ve uluslararası organizasyonların bugün ve gelecek için daha sağlıklı ve sürdürülebilir olmasına yardımcı olmak amacıyla kuruma özgü kurum içi wellbeing danışmanlığı, iyi oluşu destekleyen eğitimler, aktiviteler ve iyi oluş (wellbeing) materyallerinden oluşmaktadır. Bu kapsamda çalışan sepetleri ve wellbeing el kitapları, çalışanların işe başlangıcından oryantasyon süreçlerine kadar kendi kendine yardım becerilerinin arttırılmasına ve kurumun ihtiyaçları doğrultusunda iş yaşam dengesini sağlamalarına destek olmaktadır..


BİZE ULAŞIN

Çalışanların iyi oluşunu, verimliliğini ve bağlılığını arttırmak; stres, absenteizm(işe devamsızlık) ve presenteizm (işte var olmama) oranlarını azaltmak ve bütüncül bir iyi oluş halini benimseyerek olumlu bir kurum iklimi oluşturmak için bize ulaşın.

İletişime Geç