İyi Oluş (Wellbeing) Uygulamaları

İyi Oluş (Wellbeing) Uygulamaları


İyi oluş uygulamaları, kurumların çalışanlarının iyilik halini arttırması için kuruma özel hazırlanan ürün ve içerik geliştirme çalışmalarıdır.

Bu kapsamda;

Çalışan Sepetleri: Çalışan sepetleri, kurumların oryantasyon süreçlerine katkı sağlamak üzere geliştirilmiş bir üründür. Çalışanların işe başlangıcında onlara verilmek üzere oryantasyon uygulama paketi olarak tasarlanmıştır. Çalışan sepetleri; kurumsal ve kurumsallaşma yönünde ilerleyen firmaların çalışanlarının, kurum içi motivasyonlarını arttırmak ve onları değerli hissettirmek adına geliştirilmiş bir üründür.

Wellbeing El Kitapları: Bu kitaplar/içerikler kurumun ihtiyaçları doğrultusunda çalışanların iş ve yaşam dengesini sağlamalarına ve kendi kendine yardım becerilerinin arttırılmasına katkıda bulunmak için hazırlanmış kuruma özel ürünlerdir. Kurumların çalışanlar için ihtiyaç duyabilecekleri tüm bilgilerin standardize edilmiş halidir.


İletişime Geç