Acil Durumlar ve Kriz Danışmanlığı

NEDİR?

 

Acil Durum ve Kriz Danışmanlığı Nedir:

Acil durum ve kriz danışmanlığı, kurumların acil bir durum veya krizle karşılaşması sonucunda, çalışanların veya yöneticilerin duygusal ve psikolojik iyi oluşlarının sağlanması için tasarlanmış psikolojik bir destek hizmetidir. Bu durumlar arasında doğal afetler, salgın hastalıklar, terör saldırıları, iş kazaları, şiddet olayları, intiharlar ve diğer acil durumlar yer alabilmektedir. Bu danışmanlık hizmeti, bireylerin duygusal ihtiyaçlarını karşılayarak stresle başa çıkmalarını sağlamak için kullanılmaktadır. Ayrıca, kriz durumunda psikolojik destek sağlayarak, kurumun normal hayatına dönmesine yardımcı olur. Acil durum ve kriz danışmanlığı, model olarak afet ve acil durum psikososyal yönetim sisteminin işleyişiyle (DE-PMS) hareket eder

Afet ve Acil Durum Psikososyal Destek Yönetim Sistemi Nedir ?

(DE-PMS)

Doğal afetler, felaketler, acil durumlar, terör olayları, pandemiler ve toplumsal olaylar gibi kriz durumlarından etkilenen çalışanların psikososyal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla iş yerleri için geliştirilen bir yönetim sistemidir.


NEDEN ÖNEMLİ?

PwC’nin Küresel Kriz Araştırması verilerine göre (2021);

 
  • Küresel çapta iş dünyası liderlerinin %95’inden fazlası kriz yönetimi yeteneklerinin geliştirmesi gerektiğini ifade etti.
  • CEO’ların %65’i geçtiğimiz üç yıl içerisinde en az bir kez acil durum veya kriz yaşadığını belirtti.
 

JOTW verilerine göre (2019);

 
  • İşletmelerin yalnızca %45’i belgelenmiş bir şekilde kriz iletişim planına sahiptir.
 

McKinsey verilerine göre (2020);

 
  • Yöneticilerin %90’ı krizlerin iş güçlerindeki üretkenliği ve çalışanların davranışlarını etkilediğini bildirdi.

Danışmanlık Ayrıntıları

Acil durum ve kriz durumları kurumların normal rutinlerini ve işleyişlerini etkilemektedir. Bu tür durumlarda, kurumların çalışanlarına ve yöneticilerine psikolojik destek sağlaması büyük önem taşır. Acil durum ve kriz danışmanlığı, bu noktada devreye girerek, kurumların acil bir durum veya krizle karşılaşması sonucunda, çalışanların veya yöneticilerin duygusal ve psikolojik iyi oluşlarının sağlamasına destek olmaktadır. Bu danışmanlık hizmeti, kurumların kriz öncesi hazırlıklarından, kriz müdahalelerine ve kriz sonrası iyileştirme çalışmalarına kadar tüm süreçleri kapsamaktadır. Bu sayede, kurumlar doğru hazırlık ve müdahale stratejileriyle acil durum ve krizleri etkili bir şekilde önleyebilmekte ve yönetebilmektedir.


BİZE ULAŞIN

Acil durum ve kriz anlarının öncesinde hazırlık, sırasında müdahale ve sonrasında iyileştirme aşamalarıyla iş yeri için olağan faaliyetleri olumsuz etkileyen riskleri tespit edip işin sürekliliğini sağlayabilmek ve bütüncül bir bakış açısıyla yönetebilmek için bize ulaşın.

İletişime Geç