NPD | Endüstriyel Psikomotor Değerlendirmesi

ENDÜSTRİYEL PSİKOMOTOR ÖLÇME SİSTEMLERİ

İşletmelerde işe uygun eleman seçiminde ve mevcut personelin değerlendirilmesinde kullanılan psikoteknik değerlendirmelerde kişilerin, el-göz koordinasyonları, ince motor becerileri, dikkat, tepki hızı ve konsantrasyon gibi bilişsel ve psikomotor yeteneklerini ölçülmesi ve böylece işe en uygun kişilerin saptanarak üretimin artırılması hedeflenmektedir.

Gelişmiş ülkelerin endüstri kuruluşlarının, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin birimlerinde psikoteknik değerlendirme araçlarından faydalanılmaktadır. Özellikle görevlerini yerine getirirken herhangi bir araç kullanan çalışanlar; forklift-vinç kullanıcıları, mavi yakalı işçiler, güvenlik personeli, teknik elemanlar, inşaat- elektronik çalışanları gibi dikkat, koordinasyon gerektiren işler yapan çalışanların endüstriyel psikomotor değerlendirmelerden geçmesi önemlidir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
  • Bazı mesleklerde güvenlik odaklı bir yaklaşım benimsemek, güvenlik gerekliliklerine uymak ve sağlık ve güvenlik risklerine karşı uygun önlemleri almak esastır.
  • Birçok kaza hem zorlu hem de monoton görevlerde meydana gelebilecek insan hatasının sonucudur.
  • Güvenlikle ilgili mesleklerde bilişsel yüksek performans, motor hassasiyet veya stres altında hareket etme becerilerinin ölçülmesi önemlidir.
  • İş kazası riski yüksek meslekler için potansiyeli belirlemek için mantıksal akıl yürütme gibi bilişsel beceriler ve ayrıca tepki hızı, stres toleransı gibi psikomotor beceriler test edilmelidir.
ENDÜSTRİYEL PSİKOMOTOR TESTLERİN KULLANIM ALANLARI
  • İş Kazalarının Azaltılması
  • Personel Seçimi
  • Terfi İşlemleri
  • Örgüt-Çalışan İlişkisinin Düzenlenmesi
  • Mesleki Rehabilitasyon

Bireysel ve Kurumsal Değerlendirme Seçenekleri

PSR-Q CHECK UP

BİREYSEL DEĞERLENDİRME

PSR-Q Bireysel Psikososyal Risk değerlendirme ölçeği sonuçlarını içermektedir. Bireysel risk önleme planları ve destek faaliyetleri için idealdir.
20 Dakika / 1-5 Gün İçerisinde Rapor Teslimi

İLETİŞİME GEÇ

PSR-Q KURUMSAL

20 KİŞİDEN BÜYÜK ORGANİZASYONLAR

Kurumsal risk planlamaları ve önleme çalışmaları için uygundur. Çalışma kapsamında genel analizde frekans analizleri, birim bazlı karşılaştırmalı analizde varyans analizleri incelenerek psikososyal risklere ilişkin özel bir değerlendirme sistemi kullanılır.

İLETİŞİME GEÇ