İyi Oluş (WELLBEING) Eğitimi

NEDİR?

 

İş Oluş (WELLBEING) Nedir:

İyi oluş, genel olarak bireyin fiziksel, zihinsel ve duygusal sağlığının dengede olduğu bir durumu ifade eder. Bu kavram, bir kişinin genel refahını, yaşam kalitesini ve mutluluğunu içerir. İyi oluş, bireyin hayatının farklı alanlarında denge sağlaması ve sağlıklı bir yaşam tarzını sürdürmesiyle ilişkilidir.

Eğitim Programının Amacı

 

Çalışanın kendi yeteneklerinin farkında olması, yaşamında oluşan stresin üstesinden gelebilmesi, iş yaşamında üretirken ve faydalı olabilmesi ve yetenekleri doğrultusunda çevreye katkı sağlaması için farkındalık yaratılmaktadır


NEDEN ÖNEMLİ?

İnsan Kaynaklarının Geleceği Raporuna göre(2021);

 
 • Türkiye’de çalışanların yüzde 35,4’ü wellbeing uygulamalarına yönelik ihtiyaçlarının kurumlar tarafından yeterince karşılanmadığını düşünmekteı
 

Gallup Küresel Duygu Raporuna göre(2022);

 
 • Dünya’da çalışanların stres düzeyi tüm zamanların en yüksek seviyesinde: % 44
 • Türkiye’deki çalışanlarda stres düzeyi %66; Yani 3’te 2.
 • Türkiye stres düzeyi oranıyla, tüm dünyada ilk sırada!
 • ‘Dün çok güldünüz mü?’ sorusuna verilen yanıtlarda Türkiye %36 ile en az gülen ülke.
 

Dünya Mutluluk Raporuna göre(2022);

 
 • Türkiye mutluluk sıralamasında 146 ülke arasından 112. sırada yer almakta

NASIL?

İyi Oluş (Wellbeing) Eğitimi, yerel ve uluslararası organizasyonların bugün ve gelecek için daha sağlıklı ve sürdürülebilir olmasına yardımcı olmak amacıyla kuruma özgü kurum içi wellbeing eğitimleri, iyi oluşu destekleyen eğitimler, aktiviteler ve iyi oluş (wellbeing) materyallerinden oluşmaktadır. Bu kapsamda çalışan sepetleri ve wellbeing el kitapları, çalışanların işe başlangıcından oryantasyon süreçlerine kadar kendi kendine yardım becerilerinin arttırılmasına ve kurumun ihtiyaçları doğrultusunda iş yaşam dengesini sağlamalarına destek olmaktadır..


Program İçeriği:
 • İyi Oluş ( Well being Tanımı, Dünyada Genel Durum )
 • İyi Oluş Well being ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
 • İyi Oluş ( Well being )’un Kurumsal Faydası
 • İyi Oluş ( Well being )’un Çalışan Faydası
 • İş Yerinde İyi Oluş ( Well being at Work)
 

BİZE ULAŞIN

Çalışanların iyi oluşunu, verimliliğini ve bağlılığını arttırmak; stres, absenteizm(işe devamsızlık) ve presenteizm (işte var olmama) oranlarını azaltmak ve bütüncül bir iyi oluş halini benimseyerek olumlu bir kurum iklimi oluşturmak için bize ulaşın.

İletişime Geç