Küresel Hedefler

İşletmelerde Psikososyal Risk Yönetimi ve Küresel Kalkınma Hedefleri

İşletmelerde Psikososyal Risk Yönetimi ve Küresel Kalkınma Hedefleri

27.12.2023
İşletmelerde Küresel Kalkınma Hedefleri Sürdürülebilir küresel kalkınma hedeflerine işletmeler olmadan ulaşılamaz. İşletmeler, temel operasyonları, finansal taahhütleri, çalışan ağları, tüketiciye yönelik platformları ve üst düzey etkileri aracılığıyla
İşletmelerde Psikososyal Risk Yönetimi ve Küresel Kalkınma Hedefleri: Sağlık Ve İyi Oluş

İşletmelerde Psikososyal Risk Yönetimi ve Küresel Kalkınma Hedefleri: Sağlık Ve İyi Oluş

27.12.2023
İşletmelerde Psikososyal Risk Yönetimi ve Küresel Kalkınma Hedefleri Sağlık ve İyi Oluş Ruh sağlığı, sağlığın ayrılmaz ve temel bir bileşenidir. Dünya Sağlık Örgütü Anayasası, “Sağlık, yalnızca hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, bedenen, ruhen ve sosyal yönden
İşletmelerde Psikososyal Risk Yönetimi ve Küresel Kalkınma Hedefleri: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

İşletmelerde Psikososyal Risk Yönetimi ve Küresel Kalkınma Hedefleri: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

27.12.2023
İşletmelerde Psikososyal Risk Yönetimi ve Küresel Kalkınma Hedefleri Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Toplumsal cinsiyet eşitliği sadece temel bir insan hakkı değil; barışçıl, kazançlı ve sürdürülebilir bir dünya için de gerekli bir temeldir. Dünya’da
İşletmelerde Psikososyal Risk Yönetimi ve KKH: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

İşletmelerde Psikososyal Risk Yönetimi ve KKH: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

27.12.2023
İşletmelerde Psikososyal Risk Yönetimi ve Küresel Kalkınma Hedefleri İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme BM'ye göre, yaklaşık 2,2 milyar insan yoksulluk sınırının altında yaşamakta ve insana yakışır iş bulmak her zaman daha da zorlaşmaktadır. Küresel olarak 200 milyon
İşletmelerde Psikososyal Risk Yönetimi ve KKH: Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı

İşletmelerde Psikososyal Risk Yönetimi ve KKH: Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı

27.12.2023
İşletmelerde Psikososyal Risk Yönetimi ve KKH Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı Sürdürülebilirlik, bir şirketin uzun vadeli kaynaklarını güvence altına alabilmesi, gelecekteki ihtiyaçlarını öngörebilmesi ve organizasyonel faaliyetlerde kaynakları verimli
İşletmelerde Psikososyal Risk Yönetimi ve Küresel Kalkınma Hedefleri: Eşitsizliklerin Azaltılması

İşletmelerde Psikososyal Risk Yönetimi ve Küresel Kalkınma Hedefleri: Eşitsizliklerin Azaltılması

27.12.2023
İşletmelerde Psikososyal Risk Yönetimi ve Küresel Kalkınma Hedefleri Eşitsizliklerin Azaltılması Zamanımızın en büyük ikilemlerinden biri, artan eşitsizliklerin sosyal, ekonomik ve insani gelişmeyi tehdit ettiği konusunda genel bir fikir birliği varken, bu durumu düzeltmek için
İşletmelerde Psikososyal Risk Yönetimi ve KKH: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar

İşletmelerde Psikososyal Risk Yönetimi ve KKH: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar

27.12.2023
İşletmelerde Psikososyal Risk Yönetimi ve KKH Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar Kentli bir nüfus haline geliyoruz. Birleşmiş Milletler, 2050 yılına kadar dünya nüfusunun en az üçte ikisinin şehirlerde yaşayacağını tahmin etmektedir. Bu insan yoğunluğu,
İşletmelerde Psikososyal Risk Yönetimi ve KKH: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

İşletmelerde Psikososyal Risk Yönetimi ve KKH: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

27.12.2023
İşletmelerde Psikososyal Risk Yönetimi ve KKH Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar Etkili, hesap verebilir ve kapsayıcı toplumlar ve kurumlar, küçük şirketlerden çok uluslu şirketlere ve hükümetlere kadar her düzeyde iyi yönetişime dayanmaktadır.