Ölçme

Ölçme Hakkında

Bir organizasyonun psikolojik sağlık ve güvenlik ile ilgili boyutlarını ölçmek için nicel ve nitel değerlendirmeler uygulanır. Ölçme değerlendirme faaliyetlerinde doğru verilere ulaşmak için NHUMAN’ın akademik destekli form ve ölçeklerini kullanın.

PSİKOSOSYAL RİSK DEĞERLENDİRMESİ

İş yerindeki stresin nedenleri, genellikle psikososyal risk faktörleri olarak adlandırılır ve işin organizasyonu, sosyal faktörler, çalışma ortamı, donanım ve tehlikeli görevleri içerir. PSR-Q ölçeği, uluslararası standartlara ve kültürel normlara uygun olarak tasarlanmış bir psikososyal risk değerlendirme aracıdır. Bu ölçek, iş sağlığı ve güvenliği (İSG) risk değerlendirmelerini tamamlayarak psikososyal risk yönetimine katkıda bulunur. Risk gruplama sistemi, ölçülen değişkenlerin risk seviyelerine göre müdahale ve önleme çalışmalarını planlamak için bir çerçeve sağlar.

ENDÜSTRİYEL PSİKOMOTOR ÖLÇME SİSTEMLERİ

İşletmelerde işe uygun eleman seçiminde ve mevcut personelin değerlendirilmesinde kullanılan psikoteknik değerlendirmelerde kişilerin, el-göz koordinasyonları, ince motor becerileri, dikkat, tepki hızı ve konsantrasyon gibi bilişsel ve psikomotor yeteneklerini ölçülmesi ve böylece işe en uygun kişilerin saptanarak üretimin artırılması hedeflenmektedir.

 

Daha Fazlası İçin Lütfen Tıklayınız.

"Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve ISO 45003 standartlarında belirtilen psikososyal riskleri organizasyonel, sosyal ve çevresel boyutlarda ele alıyoruz."