Çalışana Destek

ÇALIŞANA DESTEK SİSTEMLERİ


Çalışana Destek sistemleri, çalışanların iş yerlerinde yaşamış oldukları bireysel sorunların çözümüne yönelik bir danışmanlık sistemidir. Kişinin iş kaynaklı stresle başa çıkması, iş ve özel hayat dengesinin sağlanması ve işe bağlı oluşan sorunların çözümü için destekleyici bir model sunar.

Bu çalışma; bireysel ya da gruplar halinde olabileceği gibi düzenli olarak kurumun kendi yerinde de yapılabilmektedir. Çalışana destek sistemleri işin içeriği ve iş koşullarına göre şekillendirilen sistemlerdir.

Bireysel Çalışana Destek Hizmetleri, çalışanların iş hayatı ile ilgili yaşamış oldukları sorunların çözümüne ve kişinin kendi kendine yardım becerilerine odaklanır.

Kurumsal Çalışana Destek Hizmetleri, bünyesinde psikolog/danışman çalıştırmayan kurum ve kuruluşlara yöneliktir. Amacı; 

  • Çalışanın verimini bozacak psikolojik etkenlerin en aza indirilmesi,

  • Çalışanları mutsuz eden, sorunlarla baş etmede yetersizlik oluşturan davranışların değişmesi,

  • Kurumsal aidiyetin arttırılması,

  • İş yaşam dengesinin sağlanmasıdır.

 

Süpervizyon Hizmetleri ise çalışana destek sistemlerinin önemli bir parçasıdır. Özel kurumlara ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik hazırlanan süpervizyon içerikleri düzenli periyotlarla yarı yapılandırılmış olarak yürütülmektedir.

 

 


İletişime Geç