Çalışana Destek

NEDİR?

 

Çalışana Destek Programları Nedir:

Çalışana destek programları, çalışanların sorunlarla baş etme davranışlarının geliştirmesi, kurumsal aidiyetin, işlevselliğin ve yaşam kalitesinin arttırılması, mutlu çalışanların örgütlere daha çok katma değer sağlamaları, çalışanların psikolojik, fiziksel ve zihinsel sağlıklarını iyileştirmek amacıyla uygulanan destek programlarıdır.

NHUMAN Çalışana Destek Programları Nelerdir?

EAP

 

Çalışana Destek programı çalışanların yaşamış oldukları bireysel sorunların çözümüne yönelik bir destek programıdır.

 

EAP-E

WSP-E (Employee Assistance Program – Emergency), acil durum ve kriz durumlarında aktif görev alan çalışanların psikolojik destek almasını hızlandıran bir programdır. Bu program, çalışanların acil durumlarda stres, kaygı, travma veya diğer duygusal sorunlarla başa çıkmalarına yardımcı olmak için oluşturulmuştur. WSP-E, çalışanların psikolojik sağlığını korumak ve iyileştirmek için hızlı, etkili ve doğrudan bir yaklaşım sunar.

 

EAP-A

EAP-A (Employee Assistance Program – Accident), iş kazaları sonrası kurumların ve çalışanların desteklenmesi için oluşturulmuş bir destek programıdır. Bu program, çalışanların ve kurumların, iş kazalarının olumsuz etkileriyle başa çıkmalarına yardımcı olmak için hazırlanmıştır. WSP-A, iş kazaları sonrası yaşanan stres, kaygı, korku gibi duygularla başa çıkmak için psikolojik destek sağlayarak çalışanların psikolojik sağlıklarını korumalarına yardımcı olur.

 

MAP

MAP (Manager Assistance Program), iş yerindeki yöneticilerin desteklenmesi için hazırlanmış bir destek programıdır. Bu program, yöneticilerin iş stresiyle başa çıkmalarına, iş yaşam dengesini yönetmelerine ve psikolojik iyi oluşlarını desteklemelerine yardımcı olmayı hedefler. Bu program, iş yerindeki yöneticilerin performansını arttırarak, kurumların hedeflerine ulaşmalarına da yardımcı olmaktadır.


 

NEDEN ÖNEMLİ?

ILO ve WHO verilerine göre (2022);

Dünya’da;

 
  • 301 milyon insan anksiyete ile yaşıyor
  • 280 milyon insan depresyon ile yaşıyor
  • 2019 yılı itibarıyla ruhsal bozukluğu olan bir milyar kişi arasında, çalışma çağındaki yetişkinlerin yüzde 15’i ruhsal bozukluk yaşadı
 

Türkiye’de;

 
  • Her 9 çalışandan birinin, bireysel sorunlar nedeniyle %17’ye varan performans kaybı yaşadığı tespit edildi (ERA Research & Consultancy, 2011).
  • Çalışanların %25’i depresyon nedeniyle izin kullanmakta (Avrupa Depresyon Birliği, 2012).

Danışmanlık Ayrıntıları

Çalışana destek programı, çalışanın iş verimini etkileyecek psikolojik etkenlerin en aza indirilmesi ve çalışanın iyi oluşunun desteklenmesi amacıyla kuruma özgü hazırlanan çalışma planı içerisinde 45’er dakikalık bireysel görüşmelerden oluşmaktadır. Görüşmeler, çalışanlar ve kurum sorunlarının çözümü üzerine destekleyici bir görüş sağlamaktadır.


BİZE ULAŞIN

Çalışanların psikolojik ve sosyal sağlığı, refahı, bağlığı, motivasyonu vb temaları olumsuz etkileyecek risk faktörlerini belirlemek, değerlendirmek, bütüncül bir bakış açısıyla iyileştirmek ve daha sağlıklı ve verimli bir çalışma ortamı oluşturabilmek için bize ulaşın.

İletişime Geç