Psikososyal Risk Danışmanlığı

Psikososyal Risk Danışmanlığı


Psikososyal Risk Danışmanlığı; psikososyal risklerin sebep olduğu işe bağlı stresin çalışanların sağlığı, iyi oluşu, verim ve performansı üzerindeki etkiyi ölçmek ve anlamak için yapılmaktadır.

Psiksosoyal Risklerle ilgili sorunlar iş yerleri açısından presenteizm ve absenteizm gibi sorunları öne çıkarırken çalışanlar açısından motivasyonunda düşüş, iş doyum ve memnuniyetindeki düşüş, yaratıcılığın azalması, işi bırakma oranlarının artması, personel değişimindeki artış (turnover) olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bununla beraber araştırmalar psikososyal riskler temelinde gelişen işe bağlı stres ve zayıf psikososyal risk yönetiminin iş kazası riskini artırdığını göstermektedir. Psikososyal risklerin çalışanların fiziksel sağlığına olan etkisine bakıldığında ise kalp ve damar hastalıkları, kas ve iskelet sistemi hastalıklarının psikososyal riskler ve işe bağlı stres temelinde gelişebileceğini gösteren araştırmalar mevcuttur.

Psikososyal risklerin yol açtığı ekonomik kayıpların yanı sıra Matrix(2013) projesindeki AB ülkelerinden elde edilen rakamlara dayanan bulgular, psikososyal riskleri belirleme ve önleme programındaki her 1 Euroluk harcamanın bir yıllık 13.62 Euroya kadar net ekonomik fayda sağladığını göstermektedir.

Psikososyal Risk Değerlendirmesi, İş Yaşamında Ruh Sağlığı Çalışma Modeli’nin ilk basamağı olan risk değerlendirmeyi temsil etmektedir.

Risk değerlendirme bireysel ve kurumsal ön bilgi formlarının doldurulması ile başlamaktadır. Sonraki adımda ise stres düzeyi, stres kaynakları, işe bağlılık ve iyi oluş anket formları üzerinden kurum çalışanlarına değerlendirme yapılmaktadır. Kurumsal psikososyal risk değerlendirme raporu risk yönetimi aşaması için kurumlar için önemli bir yol haritası oluşturmaktadır.


İletişime Geç