Psikososyal Risk Yönetim Danışmanlığı

NEDİR?

 

Psikososyal Risk Yönetim Sistemi Nedir:

Psikososyal risk yönetim sistemi, iş yerlerinde psikolojik, sağlık ve güvenliğin sağlanması için gerçekleştirilen planlama, faaliyet, kontrol ve önlemlerin sistemli bir biçimde ilerletilmesidir.

Psikososyal Risk Yönetim Danışmanlığı Nedir:

Psikososyal risk yönetim danışmanlığı, psikososyal risk değerlendirmesiyle çalışanların psikolojik ve sosyal açıdan sağlık durumlarının iş yeri içerisinde oluşturduğu risklerin belirlenmesi ve sistemli bir şekilde yönetilmesini, çalışanların psikolojik sağlık ve iyi oluşunun korunması, iş yeri kültürünün geliştirilmesi, iş verimliliğinin arttırılması ve iş yerindeki stresin azaltılması için yöneticilere, insan kaynakları uzmanlarına, iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerine ve çalışanlara destek sağlayan çalışmaların tamamıdır.


NEDEN ÖNEMLİ?

Champion Health verilerine göre(2023);

 
  • Çalışanların %76’sı orta ve yüksek düzeyde stres yaşadıklarını
  • %35’i ise yaşadıkları stresin kendilerini olumsuz etkilediğini
  • %56’nın depresyon belirtileri yaşadığını belirtti.
  • Çalışanların %76’sı orta ve yüksek düzeyde stres yaşadıklarını
  • Ayrıca ruh sağlığını olumsuz etkileyen koşulların yaklaşık 5 çalışandan 1’i için hem kişisel hem de iş hayatında üretkenliği etkileyen bir faktör olarak gösterildi.
 

Wrike’ın verilerine göre(2019);

 
  • Çalışanların yaklaşık %94’ü iş yerinde stres hissettiklerini
  •  
  • Çalışanların üçte biri stres seviyelerinin yüksek derecede olduğunu belirtti.

Danışmanlık Ayrıntıları

Psikososyal risk yönetim danışmanlığı, iş yerlerinde psikolojik sağlık ve güvenliğin sağlanması için çalışanın iş yapabilme gücünü desteklemeye ve farkındalık oluşturmaya yönelik uygulamalar, iyileştirme, kontrol ve önlem faaliyetlerinden oluşmaktadır. Bu sayede çalışanların motive olması, iş doyum, memnuniyet ve yaratıcılığın artması gibi olumlu sonuçlar elde edilmektedir. Ayrıca, psikososyal risklerin sebep olduğu presenteizm ve abseenteizm gibi sorunlar da önlenebilir. Uygulamalarda kuruma özgü analiz sonuçlarına göre eğitimler, danışmanlık hizmetleri ve süpervizyon süreçleri önerilmektedir.


BİZE ULAŞIN

Çalışanların psikolojik ve sosyal sağlığı, refahı, bağlığı, motivasyonu vb temaları olumsuz etkileyecek risk faktörlerini belirlemek, değerlendirmek, bütüncül bir bakış açısıyla iyileştirmek ve daha sağlıklı ve verimli bir çalışma ortamı oluşturabilmek için bize ulaşın.

İletişime Geç