Psikososyal Risk Değerlendirme Eğitimi

NEDİR?

 

Psikososyal Riskler Değerlendirmesi Nedir:

Psikososyal risklerin sebep olduğu işe bağlı stresin çalışanların sağlığı, iyi oluşu, verim ve performansı üzerindeki etkiyi ölçmek ve anlamak için yapılmaktadır.

Psikososyal Riskler Değerlendirmesi Eğitimi Nedir:

Psikososyal risk değerlendirmesi eğitimi, iş yerlerinde çalışanların psikolojik sağlık ve refahını korumak ve geliştirmek amacıyla psikososyal risklerin nasıl değerlendirileceği, önceliklendirileceği ve yönetileceği hakkında bütüncül bir bakış açısı benimsemek amacıyla hazırlanmıştır.


NEDEN ÖNEMLİ?

Gallup verilerine göre(2021);

 
 • Bağlılık oranı yüksek olan çalışanların, diğerlerine göre kuruma %23 daha fazla gelir getirdiği ifade edildi.
 

Korn Ferry verilerine göre (2018);

 
 • Çalışanların %33’ü çalışma hayatında yaşadıkları problemler sebebiyle yeni iş arayışında bulunduklarını ifade etti.
 

Fortune verilerine göre (2022);

 
 • Google’da işe gitmemek için mazeret aramaları yapanların sayısı 2018’den 2022’ye kadar %630 artış gösterdi.

Nasıl

Bu eğitimde, psikososyal risklerin ne olduğu, risk faktörleri, risklerin önceliklendirilmesi ve değerlendirilmesi, önleyici faaliyetler, iş kazaları sonrası yapılması gereken psikolojik müdahaleler, çalışanların görevleri ve psikososyal risk değerlendirme örnek uygulamaları ele alınmaktadır. Eğitimde ayrıca, vaka çalışmaları üzerinden yapılan role play uygulamaları ile katılımcıların öğrenimleri pekiştirilir. Eğitim, kurumların hedeflerine ve uygulanacak kitleye özgü hazırlanmakta olup çevrim içi veya yüz yüze olarak verilebilmektedir.


Program İçeriği:
 • Psikososyal Riskler Nedir?
 • Risk Faktörleri: İşin İçeriği-İşin Bağlamı
 • Risklerin Değerlendirmesi ve Önceliklendirilmesi
 • Kurumlarda Psikolojik Sağlık ve Güvenlik Temelleri Nasıl Atılır?
 • Önleyici Faaliyetler
 • İş Kazaları Sonrası Yapılabilecekler (Psikolojik Müdahale)
 • Uygulamalar (Case Study, Role Play)
 • Değerlendirme ve Kapanış
 

BİZE ULAŞIN

Psikososyal risklerle ilgili sorunlar iş yerleri açısından presenteizm ve absenteizm gibi sorunları öne çıkarmaktadır. Kurumunuza özgü psikososyal riskleri ve sebep olduğu sorunları değerlendirerek çalışanların motivasyonlarını, iş doyum ve memnuniyetlerini arttırmak; işi bırakma ve personel değişim oranlarını azaltmak için bize ulaşın.

İletişime Geç