Psikososyal Risk Değerlendirme Eğitimi

Psikososyal Risk Değerlendirme Eğitimi


Psikososyal risklerle ilgili sorunlar iş yerleri açısından presenteizm ve absenteizm gibi sorunları öne çıkarırken çalışanlar açısından motivasyonunda düşüş, iş doyum ve memnuniyetindeki düşüş, yaratıcılığın azalması, işi bırakma oranlarının artması, personel değişimindeki artış (turnover) olarak karşımıza çıkmaktadır.

Psikososyal riskler temelinde gelişen işe bağlı stresin ve psikososyal risk yönetiminin yetersiz olmasının iş kazası riskini artırdığı görülmektedir.
İyi bir önleme tasarımı ve etkili bir psikososyal risk yönetiminin ana hedefleri güvenli çalışma sistemleri/ortamı oluşturmak ve iş yerindeki uygun iletişim ve
davranışları sağlamaktır.


Eğitimin İçeriği:

Psikososyal Riskler Nedir?

Risk Faktörleri: İşin İçeriği-İşin Bağlamı

Risklerin Değerlendirmesi ve Önceliklendirilmesi

Kurumlarda Psikolojik Sağlık ve Güvenlik Temelleri Nasıl Atılır?

Önleyici Faaliyetler

İş Kazaları Sonrası Yapılabilecekler (Psikolojik Müdahale)

Sosyal Etki Uzmanlarına Nasıl Görevler Düşüyor?

Psikososyal Risk Değerlendirme-Örnek Uygulama

Uygulamalar (Case Study, Role Play)

Değerlendirme ve Kapanış


İletişime Geç