İş Kazalarına Psikolojik Faktörlerin Etkisi Eğitimi

İş Kazalarına Psikolojik Faktörlerin Etkisi


Kaygı, gerginlik, öfke, korku gibi duyguların aniden ya da süreğen olarak kendini göstermesi, yaptığımız iş üzerindeki verimimizin düşmesine, dikkatimizin dağılmasına neden olmaktadır. Algıda zorlanma, psikolojik yorgunluk, dikkat dağınıklığı iş kazasını kaçınılmaz hale getirmektedir. Eğitimde, iş kazasına yol açan psikolojik süreçler işlenecek ve bu süreçlerin kazaları nasıl etkilediğine yer verilecektir.

Eğitim Programının İçeriği:

  • İş kazaları ve iş yeri güvenliği

  • İş kazalarını etkileyen psikososyal faktörler

  • Psikolojik Sağlık Nedir?

  • Psikolojik Güvenlik Nedir?

  • Strese bağlı faktörler

  • Çözüm önerileri

Eğitim Süresi: Yarım gün (4 saat) ya da tam gün (8 saat)


 

İletişime Geç