BİZ KİMİZ?

NHuman, Türkiye'nin psikolojik sağlık ve güvenlik alanında hizmet veren ilk merkezidir. Merkez ofisimiz İzmir'de bulunmakla birlikte, İstanbul'da da bir şubemizle hizmet sunmaktayız. Uzman kadromuz ve modern yaklaşımlarımızla, bireylere ve kurumlara destek sağlıyor, Birleşmiş Milletler kuruluşları ve Üniversiteler ile birlikte uluslararası projeler yürütüyoruz.

 

NE YAPIYORUZ?

NHUMAN, ‘‘İş Yaşamında Ruh Sağlığı Uygulamalarını, İş Sağlığı ve Güvenliği ve insan kaynakları uygulamalarının bir parçası haline getirmek için” kamu ve özel sektörde danışmanlık ve farkındalık çalışmaları yapmakta, çalışana destek, psikolojik faktörlerin iş kazalarına olan etkisi, psikososyal risklerin değerlendirilmesi gibi konularda hizmet vermektedir.

 

Psikolojik Sağlık ve Güvenlik

Çalışma koşulları ve bireye bağlı kişisel faktörlerin iş yerindeki iyilik haline etkisinin belirlenmesi. İşle ilgili faktörlerin, çalışanın ruh sağlığına zarar verme riskinin en aza indirilmesi.

Psikososyal Risk Değerlendirmesi

İşin tasarım ve yönetimi bakımından psikolojik/fiziksel zarara neden olma potansiyeli olan sosyal ve örgütsel bağlamlarının analizi.

Çalışana Destek

Çalışanların iş yerlerinde yaşamış oldukları bireysel sorunların çözümüne yönelik danışmanlık. İş kaynaklı stresle başa çıkma, iş ve özel hayat dengesinin sağlanması ve işe bağlı oluşan sorunların çözümü için destekleyici bir model.

Acil Durumlar ve Kriz Danışmanlığı

Kurumların iç ve dış kaynaklı krizlerle nasıl başa çıkacakları, iş kazası gibi acil durumlarda etkili müdahale ve hazırlık, iş yerlerinde kriz yönetimi konusunda doğru iletişim stratejileri.

 

Kütüphanemizde; alana dair yayınları, raporları ve daha fazlasını bulabileceğiniz zengin içerikleri barındırıyoruz.

Bu sayede, ileri düzey araştırmalara ve güncel yazılara göz atabilirsiniz.

 

 

Wellbeing Sistemleri Nasıl Kurulur?

 

Neden Çalışana Destek Programı?

 

Kurucumuzdan 5. Yıla Özel Mesaj Var!

ÖLÇME

Bir organizasyonun psikolojik sağlık ve güvenlik ile ilgili boyutlarını ölçmek için nicel ve nitel değerlendirmeler uygulanır. Ölçme değerlendirme faaliyetlerinde doğru verilere ulaşmak için Nhuman’ın akademik destekli form ve ölçeklerini kullanın.

İncele

 

 

 
 
 
ÖLÇME NEDİR?

Bir organizasyonun psikolojik sağlık ve güvenlik ile ilgili boyutlarını ölçmek için nicel ve nitel değerlendirmeler...

Devam...

 
PSR-Q
Psikososyal Risk Değerlendirmesi

Strese neden olabilecek iş yerindeki risk faktörleri psikososyal riskler olarak ortaya çıkmaktadır. İşin organizasyonu ile ilgili yönlerini...

Devam...

NPD
Endüstriyel Psikomotor Ölçme 
Sistemleri

Örgütlerde işe uygun çalışan seçiminde ve mevcut çalışanın değerlendirilmesinde kullanılan psikoteknik değerlendirmelerde kişilerin, ince motor becerileri, dikkat...

Devam...

DANIŞMANLIK

Psikolojik sağlık ve güvenlik danışmanlığı; çalışanların üretkenliğini engelleyecek faktörlerin ortadan kaldırılması için yapılan danışmanlık faaliyetleridir. Amaç çalışanların bağlılık ve motivasyonları ile iyi oluşlarına katkıda bulunmak, iş yerinde güvenlik kültürünü yaygınlaştırmaktır.

İncele

Wellbeing Uygulamaları

İş yerinde iyi oluş, çalışanların işiyle ilgili fiziksel, zihinsel, sosyal ve bilişsel ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanmasıdır. İyi oluş...

Devam...

Acil Kriz Danışmanlığı

Acil durum ve kriz danışmanlığı, kurumların acil bir durum veya krizle karşılaşması sonucunda, çalışanların veya yöneticilerin duygusal ve psikolojik...

Devam...

Psikososyal Risk Yönetim Danışmanlığı

Psikososyal risk yönetim danışmanlığı, psikososyal risk değerlendirmesiyle çalışanların psikolojik ve sosyal açıdan sağlık durumlarının iş yeri...

Devam...

Çalışana Destek

Çalışana destek programları, çalışanların sorunlarla baş etme davranışlarının geliştirilmesi, kurumsal aidiyetin, işlevsizliğin ve yaşam kalitesinin arttırılması, mutlu çalışanların örgütlere daha çok katma değer sağlamaları, çalışanların psikolojik, fiziksel ve zihinsel sağlıklarını iyileştirmek amacıyla uygulanan destek programlarıdır.

İncele

EĞİTİMLER

Psikolojik Sağlık ve Güvenlik Eğitimleri çalışanlara ve kurumlara, senkron, asenkron, çevrimiçi, ve yüz yüze seçenekleriyle verilen teorik ya da uygulamalı kapasite geliştirmeye yöneliktir.

İncele

Wellbeing Eğitimleri

İyi oluş, genel olarak bireyin fiziksel, zihinsel ve duygusal sağlığının dengede olduğu bir durumu ifade eder. Bu kavram, bir kişinin genel refahını, yaşam kalitesini ve mutluluğunu içerir. İyi oluş, bireyin hayatının farklı alanlarında denge sağlaması ve sağlıklı bir yaşam tarzını sürdürmesiyle ilişkilidir.

İncele

Psikososyal Risk Değerlendirme Eğitimi

 

Devam...

Psikolojik İlk Yardım Eğitimi

 

Devam...

İş - Yaşam Dengesi Eğitimi

 

Devam...

İş Kazalarında Psikolojik Faktörlerin Eğitimi

 

Devam...

Kuşaklar Arası Çeşitliliğin Yönetimi Eğitimi

 

Devam...

Uygulamalı Stres Yönetimi Eğitimi

 

Devam...