İş Kazalarının Türleri ve Faaliyet Alanlarına Göre Dağılımı

Psikososyal Risklerde İşin İçeriğine Bağlı Faktörler

Psikososyal Risklerde İşin Bağlamına Bağlı Faktörler

Psikolojik Sağlık ve Güvenlik
Çalışma koşulları ve bireye bağlı kişisel faktörlerin iş yerindeki iyilik haline etkisinin belirlenmesi. İşle ilgili faktörlerin, çalışanın ruh sağlığına zarar verme riskinin en aza indirilmesi.
Psikososyal Risk Değerlendirmesi
İşin tasarım ve yönetimi bakımından psikolojik/fiziksel zarara neden olma potansiyeli olan sosyal ve
örgütsel bağlamlarının analizi.
Acil Durumlar ve Kriz Danışmanlığı
Kurumların iç ve dış kaynaklı krizlerle nasıl başa çıkacakları, iş kazası gibi acil durumlarda etkili müdahale ve hazırlık, iş yerlerinde kriz yönetimi konusunda doğru iletişim stratejileri.
Çalışana Destek Danışmanlığı
Çalışanların iş yerlerinde yaşamış oldukları bireysel sorunların çözümüne yönelik danışmanlık. İş kaynaklı stresle başa çıkma, iş ve özel hayat dengesinin sağlanması ve işe bağlı oluşan sorunların çözümü için destekleyici bir model.
Psikolojik Sağlık ve Güvenlik Çözümleri
.