İş Yerinde Çeşitlilik, Eşitlik, Kapsayıcılık Farkındalık Eğitimi

NEDİR?

 

İş Yerinde Çeşitlilik, Eşitlik, Kapsayıcılık Farkındalık Eğitimi Nedir?

İş yerinde çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık (DEI), farklı geçmiş, deneyim ve bakış açılarına sahip insanların bir arada çalıştığı ve eşit fırsatlara sahip olduğu bir çalışma ortamını ifade eder. İş yerinde çeşitlilik, eşitlik ve farkındalık eğitimi, çalışanların bu kavramları anlamalarına ve işyerlerinde daha kapsayıcı bir kültür oluşturmaya yardımcı olur.

Eğitim Programının Amacı

 

Tüm çalışanların kendilerini değerli ve saygın hissettikleri, çeşitliliğin ve kapsayıcılığın önemsendiği bir çalışma ortamı oluşturmak için gerçekleştirilen farkındalık çalışmasıdır. Bu kapsamda, üretken, iş birliğine açık ve kapsayıcılığın hakim olduğu bir iş yeri kültürü oluşturmaya katkı sağlayacaktır.


NEDEN ÖNEMLİ?

İş Yerinde Çeşitlilik, Eşitlik, Kapsayıcılık Farkındalık Eğitiminin Önemi Şu Şekilde Sıralanabilir:

 
  • Çalışan motivasyonunu ve bağlılığını artırır. DEI farkındalık eğitimi, çalışanların kendilerini daha değerli ve kabul görmüş hissetmelerini sağlar. Bu da onların motivasyonlarını ve bağlılıklarını artırır.
  • İşbirliğini ve yaratıcılığı teşvik eder. Farklı geçmiş ve deneyimlerden gelen insanlar, farklı bakış açıları ve çözümler sunabilirler. DEI farkındalık eğitimi, çalışanların bu farklı bakış açılarını takdir etmelerine ve işbirliğini teşvik etmelerine yardımcı olur.
  • İş performansını iyileştirir. DEI farkındalık eğitimi, çalışanların önyargılarını azaltmalarına ve daha adil ve kapsayıcı kararlar almalarına yardımcı olur. Bu da iş performansını iyileştirir.
  • Müşteri memnuniyetini artırır. DEI farkındalık eğitimi, çalışanların farklı müşteri ihtiyaçlarını daha iyi anlamalarına yardımcı olur. Bu da müşteri memnuniyetini artırır.

NASIL?

Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık Eğitimi, kuruluşların bugün ve gelecekte daha adil, çeşitli ve kapsayıcı bir çalışma ortamı oluşturmalarına katkıda bulunmayı amaçlayan yerel ve uluslararası organizasyonlara özgü eğitim programları, etkinlikler ve kaynaklardan oluşmaktadır. Bu kapsamda, personelin çeşitlilik farkındalığı, eşitlik ilkesi, ve kapsayıcılık konularındaki bilgi düzeyini artırarak kurum içinde daha sağlıklı bir iş ortamının oluşturulmasına destek olmaktadır


Program İçeriği:
  • Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık Konusuna Genel Bir Bakış
  • Önyargı ve Ayrımcılığın Önlenmesi
  • Çeşitliliği Desteklemek ve Teşvik Etmek
  • Doğru Bilinen Yanlışlar
  • Uygulamalar
 

BİZE ULAŞIN

Çalışanların çalışma ortamlarını, Çeşitlilik, Eşitlik, Kapsayıcılık Farkındalık gibi kavramlarıanlamalarına ve iş yerlerinde daha olumlu bir kurum iklimi oluşturmak için bize ulaşın.

İletişime Geç

İş Yerinde Çeşitlilik, Eşitlik, Kapsayıcılık Farkındalık Eğitiminın Amacı Nedir? İş Yerinde Çeşitlilik, Eşitlik, Kapsayıcılık Farkındalık Eğitiminı İçin Bize