N_Danışmanlık

Psikolojik Sağlık ve Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri


Psikolojik Sağlık, bireyin hayatındaki stres faktörleriyle ile başa çıkabildiği, üretken bir şekilde çalışabildiği ve yaşadığı topluma katkıda bulunabildiği iyilik halidir. İş yerinde psikolojik sağlık denildiğinde sadece iş yeri koşullarından kaynaklanan faktörler değil aynı zamanda bireye bağlı kişisel faktörler de anlaşılır.

Psikolojik Güvenlik ise kişinin iş yaşamında imajının, statüsünün veya kariyerinin olumsuz etkilenmesinden korkmadan kendini gösterebilmesi ve potansiyelini kullanabilmesidir. Bu kapsamda psikolojik güvenliğin sağlandığı ekiplerde ekip üyeleri kabul gördüğünü ve kendilerine saygı duyulduğunu hissederek süreçlere dahil olmaktadırlar.  Bununla beraber psikolojik güvenlik kişilerin (1) süreçlere dahil edildiğini deneyimlediği, (2) güvenli bir öğrenme ortamı olduğunu bildiği, (3) katkıda bulunmanın güvenli olduğundan emin olduğu bir durum olarak da tanımlanmaktadır. İş yaşamında bu kavram özellikle ekip içi grup dinamikleri ve ekip olarak öğrenme konularında sıkça kullanılmaktadır.

Psikolojik sağlık ve güvenlik danışmanlığı; çalışanların üretken bir şekilde çalışmalarını engelleyecek faktörlerin ortadan kaldırılması için yapılan bir dizi danışmanlık faaliyetleridir. Amaç çalışanların bağlılık ve motivasyonları ile iyi oluşlarına katkıda bulunmak, güvenlik kültürünü yaygınlaştırmaktır.
 

İş Yaşamında Ruh Sağlığı Danışmanlığı

Psikosoyal Risk Danışmanlığı 

Çalışana Destek Sistemleri

Acil Durumlar ve Kriz Danışmanlığı

İyi Oluş (Wellbeing) Uygulamaları