İçerikler
Zaman Yönetiminde Bir Temel Unsur: Önceliklendirme
Zaman Yönetiminde Bir Temel Unsur Önceliklendirme Kuruluşların ve çalışanların iş hayatında hedeflerine ulaşmak için bazı konulara dikkat etmeleri gerekir. Bunlardan bazıları planlama ve zaman yönetimidir. Zaman yönetimi, yoğun iş temposunda çalışan çalışanların
Dinamizm ve Değişim Yorgunluğu İkileminde Değişim Paradoksu
Dinamizm ve Değişim Yorgunluğu İkileminde Değişim Paradoksu Son yıllarda hızla gelişen dünya değişimi de beraberinde getirmektedir. Değişim genellikle kurumların sürdürülebilirliği ve gelişimi için olmazsa olmaz olarak görülmektedir. Büyük firmaların neredeyse
İş ve Yaşam Dengesi Odağında Psikososyal Riskler
İş ve Yaşam Dengesi Odağında Psikososyal Riskler Son yıllarda teknoloji ile ilgili hızlı değişimler, çalışma hayatındaki değişiklikler ve çalışanların işlerine evden/uzaktan erişimi ile ilgili kolaylıklar iş ve yaşam dengesi konusunun daha fazla gündeme gelmesini sağlamıştır. İş ve
İş Hayatında Yürütücü İşlevler
İş Hayatında Yürütücü İşlevler Yürütücü işlevler; planlamamızı, dikkatimizi odaklamamızı, talimatları hatırlamamızı ve birden fazla görevi başarıyla yürütmemizi sağlayan zihinsel süreçlerdir. Hava trafik kontrol sisteminin yoğun bir
Kişilerarası İlişkilerde Psikososyal Riskler
Kişilerarası İlişkilerde Psikososyal Riskler İnsanlar sosyal varlıklardır ve birçok insan için arkadaş veya aileleri kadar; iş arkadaşlarıyla vakit geçirdikleri bir gerçektir. İş yerindeki kişilerarası ilişkiler, iş arkadaşları veya yöneticiler ve çalışanlar arasındaki
İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarında Paradigma Değişimi: Psikolojik Sağlık ve Güvenlik
COVID-19 salgını ile İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) sistemlerinin iş hayatının korunması konusundaki önemi bir kez daha görülmüştür. Her aşaması tanımlanmış ve kurum kültürü haline getirilmiş bir İSG sistemi iş hayatının krizleri en az zararla atlatmasını
İş Kontrolünde Psikososyal Riskler
İş Kontrolünde Psikososyal Riskler İş kontrolü, bir kişinin iş rolüne dayalı olarak karar verme sürecine ne ölçüde dahil olduğunu ifade eder. Bir organizasyonun pek çok bağlamıyla yakından ilişkili olan bu faktör, psikososyal risklerin değerlendirilmesinde
İş Hayatında Kişisel Gelişim
İş Hayatında Kişisel Gelişim Bir insanın doğumundan ölümüne kadarki zamanda geçirdiği bütün aşamalar gelişimi oluşturur. Gelişim, insan doğasının önemli bir parçasıdır. Hayatımızın çeşitli alanlarında büyümek ve gelişmek için uğraşırız.
Kariyer Gelişiminde Psikososyal Riskler
Kariyer Gelişiminde Psikososyal Riskler İş yerinde psikolojik sağlık ve güvenliğin iş sağlığı ve güvenliği kriterleri dahilinde ele alınması için organizasyonların psikososyal risklerini belirlemek üzere çalışmalar yürütülmektedir. Bu risk faktörleri
Dijital Çalışma Düzeninde Çalışan Psikolojisi
DİJİTAL ÇALIŞMA DÜZENİNDE ÇALIŞAN PSİKOLOJİSİ 2000’li yıllardan itibaren teknoloji iş dünyasında giderek yaygınlaşmıştır. Dijitalleşme, yenilik ve dönüşüm için itici bir güç haline gelmiştir. COVID-19 salgını ile de dijitalleşmeye yabancı
Organizasyondaki Roller Odağında Psikososyal Riskler
Organizasyondaki Roller Odağında Psikososyal Riskler Psikososyal riskler, işle ilgili algı ve deneyimlere ilişkin psikososyal tehlikelerin, çalışanların sağlık ve güvenlikleri üzerinde olumsuz bir etki yaratma olasılığını ifade eder. Psikososyal tehlikeler, işin tasarımı ve yönetiminin
İş Yerinde Tükenmişlik
İş Yerinde Tükenmişlik İnsanlar günlük yaşamlarının büyük bir çoğunluğunu çalışarak geçiriyorlar. Bu yüzden iş yerinde yaşanan olumlu veya olumsuz her şey yaşantılarını da etkiliyor. Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ-World Health