Eğitimler

Eğitimler

Psikolojik Sağlık ve Güvenlik Eğitimleri çalışanlara ve kurumlara, senkron, asenkron, çevrimiçi ve yüzyüze seçenekleriyle verilen, teorik ya da uygulamalı kapasite geliştirmeye yönelik eğitimlerdir.

İş - Yaşam Dengesi Eğitimi

İş ve özel yaşamda öncelikleri belirleyebilmek ve katılımcıların hedef belirleme, eyleme geçme, planlama, zaman çizelgesi, etkililik ve verimlilik, atalet ve erteleme alışkanlıkları konularında beceri kazanımı amaçlanır

Psikososyal Risk Değerlendirme Eğitimi

Psikososyal riskler temelinde gelişen işe bağlı stresin ve psikososyal risk yönetiminin yetersiz olmasının iş kazası riskini artırdığı görülmektedir. İyi bir önleme tasarımı ve etkili bir psikososyal risk yönetiminin ana hedefleri güvenli çalışma sistemleri/ortamı oluşturmak ve iş yerindeki uygun iletişim ve davranışları sağlamaktır.

Daha Fazlası İçin Lütfen Tıklayınız.

Psikolojik İlk Yardım Eğitimi

Psikolojik ilk yardım, psikoloji ya da tıp alanında uzman olmayan kişilerin ilk psikososyal müdahaleyi yapabilmeleri amacıyla geliştirilmiş bir eğitim modülüdür. Acil durumlar ya da zorlu yaşam olayları ile karşılaşıldığında acil durum çalışanlarının doğru iletişim becerilerini kullanarak psikolojik ilk yardım sürecini uygulayabilmeleri amacıyla oluşturulmuştur.

İş Kazalarına Psikolojik Faktörlerin Etkisi

Kaygı, gerginlik, öfke, korku gibi duyguların aniden ya da süreğen olarak kendini göstermesi, yaptığımız iş üzerindeki verimimizin düşmesine, dikkatimizin dağılmasına neden olmaktadır. Algıda zorlanma, psikolojik yorgunluk, dikkat dağınıklığı iş kazasını kaçınılmaz hale getirmektedir. Eğitimde, iş kazasına yol açan psikolojik süreçler işlenecek ve bu süreçlerin kazaları nasıl etkilediğine yer verilecektir.

Daha Fazlası İçin Lütfen Tıklayınız.

Uygulamalı Stres Yönetimi

Eğitimde, sürekli gerginliğin ruh sağlığımıza, bedenimize, gündelik hayatımıza, ilişkilerimize ve iş verimimize nasıl yansıdığı işlenecektir. Eğitimin son bölümünde ise sürekli gerginlik durumuyla başa çıkmanın yolları tartışılır.

Daha Fazlası İçin Lütfen Tıklayınız.

İş Yerinde Kuşaklar Arası Çeşitliliğinin Yönetimi

Günümüzde iş yaşamına aktif olarak katılan çeşitli kuşakların farklı değerleri vardır. Kuşaklararası çeşitliliğin yönetimi eğitimi; farklı değer ve kuşaklara ait olan çalışanların bir arada bulunmalarının avantajlarını, olumlu bir iş kültürünün nasıl oluşturulacağını ve kuşaklararası çeşitliliğin nasıl yönetileceğini vakalar ve çözüm önerileriyle açıklamaktadır.

Daha Fazlası İçin Lütfen Tıklayınız.

İş Yerinde Çeşitlilik, Eşitlik, Kapsayıcılık Farkındalık Eğitimi

Tüm çalışanların kendilerini değerli ve saygın hissettikleri, çeşitliliğin ve kapsayıcılığın önemsendiği bir çalışma ortamı oluşturmak için gerçekleştirilen farkındalık çalışmasıdır. Bu kapsamda, üretken, iş birliğine açık ve kapsayıcılığın hakim olduğu bir iş yeri kültürü oluşturmaya katkı sağlayacaktır.

Wellbeing Farkındalık Eğitimi

Çalışanın kendi yeteneklerinin farkında olması, yaşamında oluşan stresin üstesinden gelebilmesi, iş yaşamında üretirken ve faydalı olabilmesi ve yetenekleri doğrultusunda çevreye katkı sağlaması için farkındalık yaratılmaktadır

Daha Fazlası İçin Lütfen Tıklayınız.

WHO ve ILO (2022) yöneticilere ve tüm çalışanlara psikolojik sağlık ve güvenlik eğitimleri verilmesini işteki ruh sağlığının en önemli üç bileşeninden biri olarak belirtir.

 

Gelişin.

Ruh sağlığı okur yazarlığını geliştirin; kendinize iyi gelecek deneyimler yakalayın.