Mobbing

Mobbing


Mobbing’in hem insan kaynaklarına, hem de örgütlere vermiş olduğu sosyal, psikolojik ve ekonomik zararları ele alarak bazı bireysel, kurumsal ve toplumsal çözüm yolları sunabilmektir.

Eğitim Programının İçeriği:

  • Mobbing nedir?

  • Mobbingi Oluşturan Nedenler

  • Mobbingin Aşamaları ve Yöntemleri

  • Mobbingin Etkileri ve Sonuçları Nelerdir?

  • Mobbingin Hukuki Alandaki Yeri

  • Mobbingle Mücadele Etmede Bireysel Yollar

  • Mobbingle Mücadeler Etmede Örgütsel Yollar

Eğitim süresi: Yarım gün (4 saat)


 

İletişime Geç