5 Aşamalı İYRS Modeli

İş Yaşamında Ruh Sağlığı Uygulamalarının amacı, iş verimini etkileyen psikolojik faktörleri tespit ederek çözümler getirmek ve kurum maliyetlerini en aza indirgemek ve çalışan bağlılığını arttırmaktır.

5 ana adımdan oluşmaktadır: • Risk Değerlendirmesi

 • Risk Yönetimi

 • Çalışanın İş Yapabilme Gücünün Desteklenmesi

 • Farkındalık

 • İyileştirme ve Destek


  RİSK DEĞERLENDİRMESİ:

  Bu aşama psikososyal risklerin sebep olduğu işe bağlı stresin çalışanların sağlığı, iyi oluşu, verim ve performansı üzerindeki etkiyi ölçmek ve anlamak için gerçekleştirilir. İş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde psikososyal risklerin NHUMAN tarafından oluşturulmuş ölçme ve değerlendirme araçlarıyla değerlendirilmesi aşamasıdır. Risk değerlendirme aşaması bireysel ve kurumsal ön bilgi formlarının doldurulması ile başlamaktadır. Kurumsal psikososyal risk değerlendirme raporu risk yönetimi aşaması için kurumlar için önemli bir yol haritası oluşturmaktadır.


  RİSK YÖNETİMİ:

  Organizasyonun psikososyal risklerle ilgili stratejik eylem planlarının hazırlanması ve risk değerlendirmelerinin haritalandırılması aşamasıdır. Belirlenmiş olan risklere yönelik eylem planları hazırlanmakta ve organizasyon ile yapılan değerlendirme toplantıları ile eylem planını için hazırlıklar gerçekleştirildği aşamadır.


  ÇALIŞANIN İŞ YAPABİLME GÜCÜNÜN DESTEKLENMESİ:

  Risk değerlendirme ile ortaya çıkan riskli alanlara yönelik bireysel ve grup odaklı destekler ile çalışanın iş yapabilme gücünün desteklenmesi aşamasıdır. Çalışana Destek sistemleri, çalışanların iş yerlerinde yaşamış oldukları sorunların çözümüne yönelik bir danışmanlık sistemidir. Kişinin iş kaynaklı stresle başa çıkması, iş ve özel hayat dengesinin sağlanması ve işe bağlı oluşan sorunların çözümü için destekleyici bir model sunmaktadır.


  FARKINDALIK:

  Psikolojik Sağlık ve Güvenlik alanında farkındalık kültürü kazandırılması aşamasıdır. Bu aşamada İş yerinde Ruh Sağlığı konusunda farkındalık arttırmak amacıyla kapsayıcı politikalar oluşturma, düzenli ruh sağlığı bilgilendirmeleri, sürdürülebilir sağlık bakış açısının korunması amacıyla yapılan her türlü bilgilendirmeyi ve adımı içerir.


  İYİLEŞTİRME VE DESTEK:

  Eğitim ve seminerler ile iyileştirme ve destek faaliyetlerinin yapılması, liderlerin iş yaşamında ruh sağlığı konusunda bilinçlendirilmesi ve ekiplerin yönetiminde kesişimsel yaklaşımların benimsenmesini içeren aşamadır.


   

Neden İYRS Modeli?

 

1.    Verimliliği ve Katılımı Artırır:

Çalışanlarınızın ruhsal sağlığının desteklenmesi ve iyileştirilmesi, onları strese dirençli hale getirme, iş yerinde düşünme, karar verme, iş akışı ve iş ilişkileri konusunda geliştirir. Bunların hepsi artan verimlilik anlamına gelir. 

2.    Maliyetleri ve Riski Azaltır:

Ruh sağlığını geliştirmek, işletmeler için akıllıca bir finansal karar olabilir. Ruhsal açıdan sağlıklı bir iş yerine yatırım yapmak, devamsızlığı (hastalık nedeniyle sık sık çalışamama) ve presenteeism’i (iş yerinde var olamama sorunu) ve verim kaybını azaltarak maliyet tasarrufuna neden olabilir. Ayrıca iş yeri sağlığı ve güvenliği ile ilgili yönergeleri yerine getirmenize de yardımcı olur. 

3.    Erken Müdahale / Önlemeye Odaklanır:

Zamanımızın yaklaşık % 60'ını işyerinde harcadığımızı ve iş sebebiyle strese maruz kalabileceğini düşünerek-iş yükü, son  teslim tarihleri, iş arkadaşlarının davranışları ve kişilikleri, yönetim stilleri, iş güvenliğine ilişkin endişeler ve diğerleri, stresle baş etmenin sağlıklı yollarının sorun oluşmadan önce anlatılması önemlidir. Sorunları oluştuktan sonra çözmek organizasyon için yeni maliyetler yaratabilir.

4.    Ruhsal Sorunların Etkisi Azaltır ve Sorun Çözer:

İş yeri kaynaklı ruhsal sorunların oluşması konusunda önleyici çalışmalar yürütülmesi çalışan sağlığı ev iyilik hali için değerli ve iş yerleri için maliyet ve zaman kayıplarını önleme açısından gereklidir.   Ayrıca mevcutta ruh sağlığı sorunları yaşayan çalışanların desteklenmesi iş yerleri için kritik bir öneme sahiptir.

5.    Stigmaları azaltır ve olumlu bir iş yeri atmosferi yaratır:

Ruh Sağlığı konusu işyerinde tartışılması zor bir konu olabilir. Çalışanlar zihinsel ve ruhsal sorunlarını dile getirmekten çoğu zaman çekinir. Farkındalığı destekleyen kaynaklar sağlamak, aynı zamanda etkileşimi teşvik eden ve yetenekleri çeken, erişilebilir ve olumlu bir iş yeri yaratmaya yardımcı olabilir.

 


İletişime Geç