Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü 2022

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG), her bir çalışmanın doğasında bulunan mesleki risklerin önlenmesi ile ilgili disiplinler arası bir faaliyettir. Uluslararası Çalışma Örgütü'ne göre İş sağlığı ve güvenliği, çalışanların sosyal, fiziksel, zihinsel "bir bütün olarak” iyi oluşunu kapsar. İş Sağlığı ve Güvenliği, bu nedenle, iş yeri hekimliği, halk sağlığı, endüstri mühendisliği, ergonomi, kimya ve psikoloji gibi diğer bilimsel alanlarla etkileşim gerektiren geniş bir yaklaşımı gerektirmektedir.


Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü

Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü her yıl 28 Nisan'da kutlanmaktadır. 2003 yılında Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından başlayan girişim, Dünya çapında güvenli, sağlıklı ve insana yakışır çalışmayı teşvik eden uluslararası bir kampanyadır.

Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü 2022, ilgili tüm tarafları olumlu bir sağlık ve güvenlik kültürü oluşturmak için birlikte hareket etmeye teşvik ederek ulusal ve uluslararası iş sağlığı ve güvenliği (İSG) sistemlerini güçlendirmeye yönelik stratejilere odaklanıyor.Bütüncül Bir İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü Oluşturmak

Yönetim taahhütleri, etkin liderlik, çalışanların İSG kültürüne katılımı, risk ve tehlikelerin düzenli tespiti ve kaydı, eğitim, kazaların incelenmesi ve önleyici programların geliştirilmesi olumlu bir iş sağlığı ve güvenliği kültürünün temel özelliklerini oluşturur.

Üç ana kategoride sağlık ve güvenlik kültürü:

Organizasyonel – güvenlik ve sağlıkla ilgili politikalar, prosedürler ve sistemler

Psikolojik – bireysel algılar, tutumlar ve değerler

Davranışsal – insanların ne yaptığı, sağlık ve güvenlik davranışları

olarak incelenir.


Psikolojik ve Sosyal Boyutların Önemi

Sağlık ve güvenlik kültürü, çalışan kişilerin değerlerinin, tutumlarının, algılarının, yetkinliklerinin ve davranışlarının bir yansımasıdır. Bir kişinin yalnızca fiziksel değil zihinsel veya bilişsel durumu üzerinde olumsuz bir etkiye neden olabilecek sağlık bozulması durumlarına karşı faaliyetleri içeren yönetim sistemlerinin; olumlu bir iş sağlığı güvenliği kültürü oluşturmada önemli rol oynadığı bilinmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği kültüründe psikolojik sağlık ve güvenlik kriterlerine yer vermek İSG kültürünün bütüncül bir bakış açısına sahip olmasını sağlar.


Birlikte Hareket Et

Tüm ilgili tarafların olumlu bir İSG kültürü oluşturması için birlikte hareket ettiği bütüncül ve sürekli iyileştirmeye dayalı yaklaşımları destekliyoruz. NHUMAN olarak İş sağlığı ve güvenliği kültürlerini iyileştirmek için 2018 yılından beri paydaşlarımızla ortak projeler geliştirmeye ve işletmelere psikolojik sağlık ve güvenlik hizmetleri sunmaya devam ediyoruz!


PDF: Bütüncül Bir İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü Oluşturmak


 

This browser does not support inline PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF

Çalışanların iyi oluşunu, verimliliğini ve bağlılığını arttırmak; stres, absenteizm(işe devamsızlık) ve presenteizm (işte var olmama) oranlarını azaltmak ve  bütüncül bir iyi oluş halini benimseyerek olumlu bir kurum iklimi oluşturmak için bize ulaşın.