Nevin Küçük

Nevin Küçük

Nevin Küçük;
NHUMAN (worknhuman) kurucusu ve yöneticisi, iş ve örgüt psikoloğudur. Bugüne kadar hem yurt içinde hem yurt dışında çalışana destek, psikolojik ilk yardım, travma, psikososyal destek, wellbeing, psikolojik sağlık ve güvenlik alanında çalışmalar yapmış; 2004 yılında meydana gelen Tsunami’den sonra Sri Lanka’da Türkiye’nin Psikososyal delegesi olarak görev yapmıştır.

Şu anda kurucusu olduğu NHUMAN Danışmanlık’ta psikolojik sağlık ve güvenlik alanında İş Yaşamında Ruh Sağlığı Uygulamalarını, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) standartlarının ve insan kaynakları uygulamalarının bir parçası haline getirmek için kamu ve özel sektörde danışmanlık ve farkındalık çalışmaları yapmaktadır.

“NHUMAN Psikolojik Sağlık ve Güvenlik standartlarının geliştirilmesi için metodolojik çalışmalar yapmak üzere Türkiye’de kurulan ilk özel sektör kuruluşudur. Kurulduğu günden bugüne güvenceli ve güvencesiz tüm çalışanların çalışma hayatlarının iyileştirilmesi, iş sağlığı ve güvenliğine bağlı psikososyal risklerin belirlenmesi ve önleyici çalışmalar yapılması konusunda çeşitli ortaklıklar gerçekleştirmektedir. En son ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) Türkiye Ofisi’nin finansal ve teknik desteği ile gerçekleştirilen “Motosikletli Kuryeler Odağında Teslimat Sektörü Çalışanlarında Psikososyal Risk Analizi” isimli çalışma ile sektörel bazlı ilk araştırmasını gerçekleştirmiş ve kamuoyuna sunmuştur. Kendi iç çalışma düzeninde “Fairwork” ilkeleri ile hareket eden kurum Oxford Üniversitesi İnternet Enstitüsü Fairwork platformu destekleyicisi ve iş ortağıdır.”

Nevin KÜÇÜK ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü), Unicef, Oxford İnternet Enstitüsü FAIRWORK platformu vb ulusal ve uluslararası kuruluşlarda uzman/kıdemli uzman/baş araştırmacı olarak çalışmalar yapmaya devam etmektedir.

Nevin KÜÇÜK işaret dili bilmekte; 2014’te TÜSEV (Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı) tarafından Filantropi Bursu kazanmış, Türkiye’nin Filantropi alanındaki ilk fellowlarındandır.