Politikaları Oluşturmada Kullanılan Ulusal ve Uluslararası Referanslar
 • Birleşmiş Milletler İş Dünyası ve İnsan Haklarına Dair Rehber İlkeler
 • Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
 • Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme
 • Birleşmiş Milletler Kadınları Güçlendirme İlkeleri
 • Birleşmiş Milletler Kalkınma Amaçları
 • FairWork Prensipleri
 • Ontario Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar Ağı Kriterleri
 • ILO 190 No’lu Şiddet ve Taciz Sözleşmesi
 • ILO 183 No’lu Anneliğin Korunması Sözleşmesi
 • ILO 182 No’lu Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimleri Sözleşmesi
 • ILO 156 No’lu Aile Sorumlulukları Bulunan İşçiler Hakkında Sözleşme,
 • ILO 142 No'lu İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Sözleşmesi
 • ILO 138 No’lu Asgari Yaş Sözleşmesi 
 • ILO 122 No'lu İstihdam Politikası Sözleşmesi
 • ILO 111 No’lu Ayrımcılık (İstihdam ve Meslek) Sözleşmesi,
 • ILO 100 No’lu Eşit Ücret Sözleşmesi, 
 • ILO Temel İş İlkeleri ve Hakları Beyannamesi
 • ILO İnsana Yakışır İş İndikatörleri
 • ILO Psikososyal Risk Faktörleri
 • Türkiye Cumhuriyeti 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
 • Türkiye Cumhuriyeti 8423 Sayılı İş Kanunu
 • Türkiye Cumhuriyeti 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu
 • Türkiye Cumhuriyeti Kişisel Verilerin Korunması Kanunu