Psikolojik Sağlık ve Güvenlik Bülteni "Psikososyal Risk Yönetimi & Küresel Kalkınma Hedefleri"Bülten

Sektörler ve meslekler arası iş birliğinin merkezi olan bir alan olduğu için ruh sağlığına bir fırsat penceresi sunan SKH'lere ulaşmak üzere disiplinler arası ve sektörler arası çözümlere duyulan ihtiyaçlar artmaktadır.

 

ILO tarafından yayınlanan son tahminlere göre, her yıl 2,78 milyon çalışan iş kazaları ve işle ilgili hastalıklardan (2,4 milyonu hastalık kaynaklı) ölmekte ve 374 milyon çalışan ölümcül olmayan yaralanma veya sağlık ve iyi oluşun bozulması ile ilgili koşullara maruz kalmaktadır.

 

Ekonomik maliyetin yanı sıra, iş kazaları ve işle ilgili hastalıkların neden olduğu hasarların bu rakamlarda tam olarak anlaşılmayan ve maddi olmayan bir maliyeti de vardır.

Çalışma ve uygulamaların bu konuya odaklanması önemlidir çünkü araştırma ve uygulamaların defalarca gösterdiği gibi, sağlık ve güvenlik ile ilgili riskler büyük ölçüde önlenebilmektedir.

2015 yılının Eylül ayında Birleşmiş Milletler (UN) Genel Kurulu tarafından Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 'bugünün ihtiyaçlarını, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama kabiliyetinden ödün vermeden karşılamak' için kabul edilmiştir. Yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegeni korumak, her türlü eşitsizlik ve adaletsizlikle mücadele etmek hedefiyle bir yol haritası sunmakta ve her yerde-herkes için yaşamın ve gezegenin doğal temellerini daha iyi korumak ve insanların nesiller boyu onur ve refah içinde yaşama fırsatlarını korumakla ilgilidir.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 17 evrensel hedeften oluşan bir eylem çağrısıdır. Kalkınma Hedeflerinin evrenselliği ve tüm bireylere/kurumlara yüklediği sorumluluklar bağlamında engelleri aşarak yeni fırsatlar yaratma konusunda da ilham kaynağı olmaktadır.

 

Sürdürülebilir refahı, bireysel refahın iyileştirilmesi, toplumun diğer üyelerinin ve doğal çevrenin refahının iyileştirilmesi ile ilişkilendirildiğinde elde edildiğini hatırlamak çok önemli.

 

Bu bülteni bireylerin, toplulukların ve gezegenin refahına katkıda bulunmanın önemine inanarak sizler için hazırladık.

Okumanız ve yaygınlaştırmanız dileği ile.

 

Psikolojik Sağlık ve Güvenlik Bültenine ulaşmak için tıklayınız. 

 

Psikolojik Sağlık ve Güvenlik Bülteni "Psikososyal Risk Yönetimi & Küresel Kalkınma Hedefleri"