Şiddet, Mobbing ve Tacizle Mücadele Politikası

ŞİDDET, MOBBİNG VE TACİZLE MÜCADELE POLİTİKASI


ARKA PLAN

İş yerinde şiddet ve taciz önlenmesi gereken durumlardan biridir. ILO 190 sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi ile cinsiyete dayalı şiddet ve taciz dahil olmak üzere her türlü şiddet ve tacizden uzak bir iş ortamı herkesin hakkıdır ve iş yerinde şiddet ve taciz bir insan hakkı ihlalidir. ILO’ya göre şiddet ve taciz iş hayatında eşitlik için bir tehdittir ve insana yakışır iş prensipleri ile bağdaşmamaktadır. Şiddet ve tacizi önlemek için iş yerlerinde insan onurunun karşılıklı saygının ön planda olduğu çalışma kültürü oluşturulmalıdır. Bu kapsamda işyerlerinde şiddet, mobbing ve tacizi önleme politikaları oluşturarak çalışanlarının iş yerinde güvende olması ve korunması sağlanmalıdır.

AMAÇ

NHUMAN Şiddet, Mobbing ve Tacizle Mücadele Politikası iş yerinde her türlü şiddet ve tacizin önlenmesi, iş birlikçileri içerisinde şiddet, mobbing ve tacizin önlenmesine ilişkin bilincin kazandırılması ve insana yakışır iş ortamlarının oluşturulmasının desteklenmesi amacı ile oluşturulmuştur.

 

TANIMLAR

Şiddet ve Taciz:  Fiziksel, psikolojik, cinsel veya ekonomik zararı amaçlayan, bunlarla neticelenen veya neticelenmesi muhtemel olan,  bir defaya mahsus veya tekrarlanan, bir dizi kabul edilemez davranış ve uygulamaları veya bunlarla ilgili tehditleri ifade eder. Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve tacizi de içermektedir.

Mobbing: İş yerlerinde bir veya birden fazla çalışan tarafından diğer çalışan veya çalışanlara yönelik gerçekleştirilen belirli bir süre devam eden, yıldırma, pasifize etme veya işten uzaklaştırmayı amaçlayan kasıtlı, olumsuz tutum ve davranışlar bütünüdür.

 

PRENSİPLER

 

 • NHUMAN ILO 190 Sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi’ni tanır, benimser  ve çalışmalarında uygular.
 • NHUMAN iş yerinde Şiddet, Mobbing Ve Tacize Sıfır Tolerans İlkesi ile hareket eder.
 • NHUMAN iş birliği yaptığı kurumlara Mobbing ve Tacizle Mücadele Politikasını açıkça dile getirir. İnsa haklarına zarar veren eylem, söylem ve kampanyalarda yer alan kişi ve kurumlarda hizmet almaz, böyle kurumlara hizmet vermez. 
 • NHUMAN Şiddet, Mobbing ve Tacizle Mücadele Politikasını tüm çalışanları ile paylaşır.
 • NHUMAN çalışanları bir başka ekip üyesine veya iş birliği yapılan kişilere ŞMT uygulamaz, uygulanmasını teşvik etmez veya uygulandığını fark ettiği bir çalışmada yer almaz.
 • NHUMAN çalışanların şiddet, mobbing ve taciz (ŞMT) gördüklerini düşündükleri ve/veya emin olmadıkları konuları gündeme getirebilmelerini sağlamak için teşvik eder. Oryantasyonda bu konuda çalışanlarını bilgilendirir.
 • NHUMAN ŞMT konularında beyanı esas alarak hareket eder, çalışanlar tarafından dile getirilen ŞMT konularını en hızlı şekilde ele alır. Değerlendirme kurulu bu konuda Şiddet, Mobbing, Taciz Araştırma Prosedürünü uygular. Ancak beyan yalnızca araştırmanın başlamasında etkilidir tek başına sonucu etkilemez. 
 • NHUMAN şikayette bulunan çalışana yasal başvuru seçeneği hakkında bilgi verir. Kurumsal soruşturmayı beklemek veya beklememek çalışanın kendi tercihidir.
 • NHUMAN ŞMT konularında hiçbir nedeni kabul etmez. Cinsiyet, yaş, sosyal kimlik, işyerindeki statü gibi kimlik hiyerarşisini kullanılarak bir çalışana fiziksel ve/veya psikolojik güç kullanma, tehdit, korku, baskı altına alma, gözdağı verme hiçbir durumda kabul edilemez. Hile, kandırma, manipülasyon, rıza inşası veya ödüllendirme vaadi ile alınan yazılı, sesli ya da sessiz onay ve/veya çalışanın ŞMT mağduru olmasına sebep olacak durumu herhangi bir şekilde kabul etmesi de NHUMAN için savunu sebebi değildir.
 • NHUMAN çalışanları çocuk ve zihinsel ve/veya ruhsal olarak yetişkinlik durumunda olmayan kişilere yönelik şiddet ve tacizde bulunamaz. Bulunduğu tespit edilen çalışanla iş sözleşmesi sonlandırılır.
 • NHUMAN cinsel taciz ve cinsel saldırı ile ilgili şikayetler mağdurun tekrar mağdur edilmemesi bakış açısıyla, tarafsız olarak ve başvuruyu yapanın isteği yönünde gayri resmi veya resmi olarak değerlendirmeler yapar. 
 • Tüm başvurularda gizlilik ön planda tutulur. Bildirimi yapan çalışanın kimliği ve kişisel bilgileri değerlendirme kurulu ve yasal süreçlerde yasalar çerçevesinde resmi makamlar dışında kimseyle paylaşılmaz.
  Referanslar