Bülten

Psikolojik Sağlık ve Güvenlik Bülteni "Psikososyal Risk Yönetimi & Küresel Kalkınma Hedefleri"

19.09.2022
Sektörler ve meslekler arası iş birliğinin merkezi olan bir alan olduğu için ruh sağlığına bir fırsat penceresi sunan SKH'lere ulaşmak üzere disiplinler arası ve sektörler arası çözümlere duyulan ihtiyaçlar artmaktadır. ILO tarafından yayınlanan son tahminlere