Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikası

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ POLİTİKASI


ARKA PLAN 

Çeşitlilik politikaları başlığı altında yer alan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikası, iş yerlerinde eşitliğin sağlanması ve kuruluşlarda eşitliğe dayalı organizasyon yapılarının oluşturulması için önemli kurumsal yapılardır. Toplumsal cinsiyet eşitliği politikaları kurum kültürünün oluşturulmasında, yönetim davranışlarını düzenlenmesinde ve tüm cinsiyet kimlikleri için eşit imkanların sağlandığı iş ortamı oluşturulmasında etkilidir.

AMAÇ

NHUMAN Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikası iş yerinde cinsiyet eşitliğini iyileştirilmesi ve iş yerindeki uygulamalara rehberlik etmesi amacıyla oluşturulmuştur.

TANIM

Cinsiyet Kimliği: Kişinin kendini genlerinden veya toplumdan kaynaklı tanımlardan bağımsız olarak tanımladığı toplumsal cinsiyet kimliğini ifade eder.

 

PRENSİPLER

 • NHUMAN T.C. Anayasası 10. Maddesi’ne uygun hareket eder, BM Kadınları Güçlendirme İlkeleri’ni benimser ve çalışmalarında uygular.
 • NHUMAN iş hayatında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında kaynak oluşturan ILO sözleşmelerini benimser ve çalışmalarında uygular.
 • Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını yasal, ahlaki ve insan haklarıyla ilgili bir sorumluluk olarak görür.
 • NHUMAN iş yerinde çeşitliliği önemser. Tüm cinsiyet temsillerinin bir arada çalışabileceği güvenli ve yeterli çalışma ortamı sağlar.
 • Cinsiyet kimlikleri arasında oluşabilecek farklı ihtiyaçlara yönelik talepleri karşılamak üzerine çalışmalar yapar.
 • NHUMAN iş birliği yaptığı kurumlara toplumsal cinsiyet politikasını açıkça dile getirir. Toplumsal cinsiyet eşitliğine alenen zarar veren eylem, söylem ve kampanyalarda yer alan kişi ve kurumlarda hizmet almaz, böyle kurumlara hizmet vermez. Ancak iş hayatında toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinin geliştirilmesi için toplumsal cinsiyet eşitliği hassasiyeti bulunmayan kurumlara hizmet verebilir.
 • NHUMAN tüm görev ve diyaloglarda ayrım yapmaksızın tüm çalışanlara eşit söz hakkı tanır.
 • NHUMAN toplumsal cinsiyet eşitliğine olan yaklaşımını bütün iş birlikçileri ve çalışanları ile paylaşır.
 • NHUMAN işe alım, terfi ve diğer çalışma aşamalarında cinsiyet kimliğine dayalı değerlendirme yapmaz, çalışanların cinsiyet kimliği sonuçları etkilemez.
 • NHUMAN eşit işe eşit ücret ilkesini benimser ve iş değerlemelerini (ücretlendirme) iş tanımları üzerinden yapar. Cinsiyet kimliği iş değerlemelerini etkilemez.
 • NHUMAN çalışanları ekip içerisinde yer alan tüm cinsiyet kimliklerine eşit davranır. Herhangi bir sebeple ayrımcı söylemde bulunmaz.  Herhangi bir ayrımcı söylemin sık rastlanması, günlük dilde kullanılması veya deyim gibi dilde yerleşik olarak bulunması bir savunu sebebi değildir. Bu prensip iş dışındaki zaman dilimlerinde de geçerlidir ve kamuoyuna açık dijital paylaşımları da kapsamaktadır.
 • Toplumsal cinsiyet politikaları tüm çalışanlar için aynı düzeyde geçerlidir.
 • NHUMAN çalışanları herhangi bir durumu açıklarken cinsiyet ve cinsiyet kimliği atıfında bulunmaz. Cinsiyetsiz bir dil kullanır. Başarı veya başarısızlık nedenlerini cinsiyetler üzerinden açıklamaz.
 • Hamilelik, doğum, ebeveynlik ve bakım verme ile ilgili ek haklar tanı ve bunları tüm çalışanlar ile paylaşır.
 • Hamilelik, doğum, ebeveynlik ve bakım verme ile ilgili konularda izin kullanan çalışanların bulunduğu ekiplerde düzenleyici önlemler alır. Hamilelik, doğum, ebeveynlik ve bakım verme ile ilgili izinler sonrasında çalışanlar bulundukları pozisyonda herhangi bir hak kaybına uğramaz, aynı pozisyonda çalışmaya devam ederler ve izin kullanan kişiye yönelik herhangi bir ayrımcılığa izin vermez.
 • Politikalara yönelik herhangi bir ihlal tespit edildiğinde ivedilikle düzenleyici mekanizmalar uygulanır.
  Referanslar