Çevre Politikası

ÇEVRE POLİTİKASI


  

ARKA PLAN 

Dünyada çevrenin yararını gözeten, insan sağlığını koruyan ve doğal kaynakların verimli kullanımının ön planda olduğu çalışma şekilleri giderek yaygınlaşmaktadır. 2005 yılında tartışılmaya başlanan dengeli bir ekonomik, sosyal ve çevresel kalkınmanın çerçevesinde çevrenin korunması ve kaynakların dengeli kullanılmasına öncelik veren, sosyal refahı artıran büyüme modeli olarak tanımlanan yeşil büyüme kavramı ile birlikte çevrenin korunmasına ya da çevre kalitesinin artırılmasına katkı sağlayan yeşil işler ortaya çıkmıştır. Bu yaklaşımla birlikte sürdürülebilir çevre politikaların ülke ekonomilerindeki yapısal dönüşümü sağlayacak önemli araçlar olabileceği düşüncesi ön plana çıkmıştır. Bu gelişmelerle birlikte çevre politikaları hem çevrenin ve doğal kaynakların sürdürülebilirliği hem de insan odaklı iş yerleri için temel politikalardan biri halini almıştır. 

 

AMAÇ


 

NHUMAN Çevre Politikası’nın amacı NHUMAN çalışmalarının çevreye zarar vermeden ilerlemesini ve tüm NHUMAN çalışanlarının çevrenin korunmasında ortak bilince sahip olmasını sağlamak, çevre bilinci ve tasarruf uygulamaları yoluyla atıkları azaltmak, çevresel olarak kabul edilen malzeme, ekipman ve teknolojinin kullanımını artırmaktır. 

 

PRENSİPLER


 

 • NHUMAN BM Kalkınma Amaçları’na uygun hareket eder, çalışmalarında uygular ve küresel çevre koruma kampanyalarını destekler.
 • Çalışanlara kasıtlı olarak zarar vermez ve seçenekler arasında çevreye en faydalı eylemleri tercih eder.
 • Çevre bilincine sahiptir ve iş yerindeki çevreyi koruma,  tasarruf ve geri dönüşüm konusundaki tüm uygulamalara katılır ve uygulamaları destekler. 
 • Çevreye açıkça zarar veren eylem ve kampanyalarda yer alan kişi ve kurumlarda hizmet almaz. Hizmet verdiği kurumlarda çevre bilincinin gelişmesi için çevre politikasını açıkça dile getirir.
 • NHUMAN çevre politikalarına sahip kurumlar var olduğu sürece, çevre politikalarına sahip kurumlardan hizmet alır.
 • Satın alma işlemlerinde geri dönüşüm ürünlerini tercih eder.
 • Plastik ve kağıt atık miktarını en aza indirmek ve az seviyede tutmak için azami çaba gösterir. 
 • NHUMAN ofis temizlik ürünlerinde çevrenin yararını gözeten ürünleri tercih eder.
 • NHUMAN en az düzeyde elektrik ve su tüketimi için çalışanlarını teşvik eder. Aylık tüketim takibi ile çalışanlarının kaynakları verimli kullanmasını sağlar.
 • Elektrikli ofis araç ve gereçlerinde tasarruflu ürünleri tercih eder.
 • NHUMAN olabilecek en az miktarda kağıt kullanır ve kullanılan kağıtları geri dönüşümde değerlendirir. 
 • NHUMAN solvent ve kurşun bazlı boyaların kullanılmadığı ürünleri tercih eder.
 • NHUMAN acil durumlar dışında çevreyi rahatsız edecek herhangi bir eylemde bulunmaz.
  Referanslar