Çocuk İşçiliği ve Çocuk Güvenliği Politikası

ÇOCUK İŞÇİLİĞİ VE ÇOCUK GÜVENLİĞİ POLİTİKASI


ARKA PLAN

Tüm işler çocuklar için zararlı olmamakla birlikte çocuk işçiliği çoğu zaman çocukların fiziksel, zihinsel, sosyal ve psikolojik gelişiminin sekteye uğramasına ve eğitimlerinin aksamasına neden olabilmektedir. Çocuk işçiler, iş hayatının fiziksel veya psikolojik etkileri başta olmak üzere bir çok tehlikeli koşulla karşı karşıya kalabilmektedir. Bu sebeple ILO 182 No’lu Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimleri Sözleşmesi ile dünya genelinde çocuk işçiliği ile mücadele edilmektedir. NHUMAN ise kendi çalışmalarında çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik bir tutum sergilemekte ve çocuk işçiliği ile mücadeleyi desteklemektedir.

AMAÇ


Çocuk İşçiliği ve Çocuk Güvenliği Politikası ile NHUMAN, çocuk işçiliğin önlenmesi için kurumsal bir sorumluluğu yerine getirmeyi ve bu konuda iş dünyasında farkındalık oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu politika ayrıca NHUMAN’ın; çocuk haklarını ve çocukların yüksek yararını  gözeten tutumunun taahhütü niteliğindedir.

 TANIM


Çocuk: 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 6/1-c maddesi, ILO 182 No’lu Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimleri Sözleşmesi ve 138 No’lu Asgari Yaş Sözleşmesi uyarınca, 18 yaşını doldurmamış tüm bireyler çocuk kabul edilir.

PRENSİPLER


Çalışmalarında ILO Temel Sözleşmelerini ve BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’yi referans alır ve bu sözleşmelere aykırı hiçbir çalışmada bulunmaz.

NHUMAN tüm çalışmalarında “çocuğun öncelikli ve yüksek yararı” ve “zarar vermeme” prensipleri ile hareket eder. Çalışmalarında dolaylı veya dolaysız olarak çocukların sağlık ve güvenliğini tehdit edecek eylemlerde bulunmaz.

Tüm çalışmalarında çocuk işçiliğiyle mücadele konusunda farkındalık yaratacak ifadelere yer verir.

İş birliği yaptığı tüm tedarikçiler, satıcılar ve yüklenicilerden ILO Temel Sözleşmelerine ve Çocuk Haklarına uygun hareket etmesini bekler. Çocuk işçi çalıştıran hiçbir kurumdan hizmet satın almaz. 

Çocuk işçi çalıştıran kurumlarla karşılaştığında çocuk işçiliğe karşı olduğunu açıkça beyan eder.

İş birliği yaptığı tüm tedarikçiler çocukların sağlık ve güvenliğine zarar verici eylem ve/veya söylemlerde bulunan hiçbir kuruma hizmet vermez, böyle kurumlardan hizmet almaz, bu tür eylem ve söylemlerde bulunan hiçbir profesyonelle çalışmaz.

NHUMAN, çocuklara doğrudan veya dolaylı olarak zararı bulunan ve/veya çocuk yararını riske atacak hiçbir topluluk, birlik, kampanya veya bildiride yer almaz.

Çocukların yer aldığı çalışmalarda çocukların sağlık ve güvenliğini tehdit edecek tüm risklerin en aza indirildiği, şiddetsiz ve güvenli ortamlar sunar.

NHUMAN çalışanları çocukların sağlık ve güvenliğine zarar verici eylem ve/veya söylemlerde bulunmaz, zarar verme riski yaratabilecek durumlarda bulunmaz, çocuklara zarar verici eylemleri teşvik etmez, teşvik edilmesini desteklemez veya çocuklara zarar verecek herhangi bir kampanya, bildiri, toplulukta yer almaz. Bu eylem ve söylemler iş dışındaki zaman dilimlerinde de geçerlidir ve dijital paylaşımlar da dahildir.

Yerel topluluktaki onaylanma yaşı ne olursa olsun, istisnai herhangi bir durum söz konusu olmaksızın çocuklarla cinsel etkileşim suçtur ve NHUMAN çalışanları bu tür bir etkileşimde bulunmaz. Çocuğun yaşı hakkındaki yanlış bilgiye sahip olma durumu vb. hiçbir sebep savunu sebebi olamaz.

NHUMAN politikalara yönelik herhangi bir ihlal tespit ettiğinde ivedilikle düzenleyici mekanizmalarda bulunan prosedürleri uygular.

 

Referanslar