Dünya Ruh Sağlığı Günü 2021

Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization) 2021 Dünya Ruh Sağlığı Günü temasını “Herkes için ruh sağlığı hizmetleri: bunu gerçeğe dönüştürelim (Mental Health Care for All: Let's Make It A Reality)” olarak açıkladı.

 

Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu’na (World Mental Health Federation) göre Dünya giderek kutuplaşıyor, yoksulluk içinde yaşayan insan sayısı hala çok yüksek. 2020 yılı ruh sağlığı sorunları yaşayan insanlar da dahil olmak üzere birçok ülkede sosyoekonomik durum, ırk ve etnik köken ve toplumsal cinsiyet kimliklerinden kaynaklanan eşitsizlikleri ve insan haklarına saygı gösterilmediğini örneklerle bize gösterdi. Bu tür eşitsizliklerin insanların ruh sağlığı üzerinde etkisi olduğu bir gerçek.

 

2021 için seçilen bu tema, düşük ve orta gelir statülerine sahip ülkelerde ruhsal bozukluğu olan kişilerin %75 ile %95’inin ruh sağlığı hizmetlerine hiç bir şekilde erişemediğini ve ruh sağlığı hizmetlerine erişimin gerekliliğini vurgulayacak. Yüksek gelirli ülkelerde durum çok daha iyi değil. Genel sağlık bütçesindeki orantısızlık ve ruh sağlığına yapılan yatırım eksikliği ruh sağlığı hizmetlerine ulaşımı zorlaştırıyor.

 

 

Ruhsal bozukluğu olan birçok kişi hak ettikleri tedaviyi alamamakta ve aileleri ile birlikte damgalanma ve ayrımcılığa maruz kalmaya devam etmektedir. Bu ihtiyaçların karşılanabilmesi ve ruh sağlığı hizmetlerinin herkese ulaşabilmesi önem taşıyor.

 

Ruhsal bozukluğu olan kişilerin yaşadıkları damgalama ve ayrımcılık, sadece o kişinin beden ve ruh sağlığını etkilemekle kalmaz, damgalanma eğitim olanaklarını, mevcut ve gelecekteki kazançlarını ve iş beklentilerini, ailelerini ve sevdiklerini de etkiler. Bu durumu gidermek ve ruh sağlığı konusunda deneyimli insanların yaşamın her alanına tam olarak entegre olmalarını sağlamak için hepimizin oynayacağı bir rol var.

 

 

 

 

COVID-19 salgını, ruh sağlığı hizmetlerinin etkilerini daha da görünür kıldı ve ülkeler bu döneme tam anlamıyla hazırlanamadı. Pandemi, her yaştan insanı sağlık, ekonomi ve sosyal yönlerden etkiledi. İş Kayıpları ve devam eden iş güvencesizliği ile çalışanları zor duruma soktu. Bu zorlukların insanlar üzerinde yarattığı olumsuz sonuçlarla mücadele edilebilmesi için ruh sağlığı hizmetlerinin herkes tarafından ulaşılabilirliğine olan önem de gündeme geldi. 2021 Dünya Sağlık Meclisinde (World Health Assembly) ruh sağlığını teşvik etmek, psikolojik iyi oluşu geliştirmek ve kapsamlı psikososyal destek sistemleri kurmak üzere kararlar alındı.

 

2021 Dünya Ruh Sağlığı Günü, yerel ve küresel olarak ruh sağlığı hizmetlerine erişimdeki eşitsizliği  sürdüren konulara odaklanmamızı ve ruh sağlığı hizmetlerinin erişilebilirliği için neler yapabileceğimize odaklanmamızı sağlayacak.

Bizler başta eşitsizliğe daha çok maruz kalan güvencesiz çalışan gruplar olmak üzere her çalışanın iş hayatındaki psikolojik sağlık ve güvenliği kapsamında psikolojik hizmetlere eşit erişim hakkını destekliyoruz.

 

“Sen Söyle” kampanyası ile  bu konuda geliştirilebilecek politika ve hizmetleri çalışanlardan öğrenmek istiyoruz.

 

 


World Health Organization. (n.d.). World Mental Health day 2021: ABOUT THE CAMPAIGN. World Health Organization. Retrieved September 16, 2021, from https://www.who.int/campaigns/world-mental-health-day/2021/about.

2021 world mental Health global awareness campaign - World mental health Day theme. World Federation for Mental Health. (2021, March 19). Retrieved September 13, 2021, from https://wfmh.global/2021-world-mental-health-global-awareness-campaign-world-mental-health-day-theme/.

Mental health preparedness and response during for the ... (n.d.). Retrieved September 16, 2021, from https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB148/B148_20-en.pdf.

Mental health preparedness for and response to the COVID-19 pandemic. (n.d.). Retrieved September 16, 2021, from https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74(14)-en.pdf.