Haber - İki Tekerlek Bir KaskMedya

https://www.ilo.org/ankara/news/WCMS_831524/lang--tr/index.htm

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi, 10 Aralık 2021 tarihinde motokuryelerin yoğun çalışma temposu ve artan iş yükü ve iş sağlığı ve güvenliği riskleri konusunda “Motosikletli Kuryeler Odağında Teslimat Sektörü Çalışanlarında Psikososyal Risk Analizi Araştırması”nın lansmanını İstanbul’da gerçekleştirmiştir.