İşletmelerde Psikososyal Risk Yönetimi ve Küresel Kalkınma Hedefleri: Eşitsizliklerin Azaltılmasıİçerikler

İşletmelerde Psikososyal Risk Yönetimi ve Küresel Kalkınma Hedefleri: Eşitsizliklerin Azaltılması

Zamanımızın en büyük ikilemlerinden biri, artan eşitsizliklerin sosyal, ekonomik ve insani gelişmeyi tehdit ettiği konusunda genel bir fikir birliği varken, bu durumu düzeltmek için hangi eylemlerin yapılması gerektiği konusunda çok az fikir birliği olmasıdır. Eşitsizlik tarihin bir kazası değil, ekonomilerimizin ve toplumlarımızın kaynakları ve fırsatları yaratma ve tahsis etme biçimine ilişkin ideolojik olarak yerleşik, ancak nihayetinde politik bir dizi seçimin ürünüdür.

Gelişmekte olan ülkeler, bölgesel ve küresel pazarlara entegrasyonlarının önünde büyük bir engel olabilen, ticaretin sunduğu fırsatları sınırlayan ve sağlık, güvenlik ve çevre koruma gibi hayati alanlarda kamu refahını iyileştirme yeteneklerini engelleyen zayıf eşitlik politikaları ve uygulamalarına sahip olabilirler. 

İş ücreti standartlarının düşük olması ve sosyoekonomik faktörlerin sonucunda oluşan gelir eşitsizlikleri; iş gücünün karşılaştığı yaygın sorunlardandır. Bununla birlikte yüksek ücretli firmalarda bile, kadınlar veya diğer dezavantajlı gruplar için daha düşük primler, düşük standartlar, yan haklar ve sağlık ve güvenlik sistemlerine erişim konusundaki yetersizlik gibi önemli eşitsizlikler olabilir. Firmalar arasındaki bu farklılıklar, aynı zamanda, eşitsizliğin önüne geçebilecek politikaları uygulayanlar ve uygulamayanlar arasında artan bir kutuplaşma riskini de beraberinde getirir.

Sağlık ve Güvenlik Hizmetlerine Erişim

İstihdam, kaliteli iş ve sağlık arasındaki bağlantılara dair açık ve tutarlı kanıtlar vardır. İstihdamın getirdiği düzenli gelir, sosyal statü ve psikososyal iyi oluş, nesiller arası yoksulluk döngüsünü kırabilir, sağlığı iyileştirebilir ve sağlık eşitsizliklerini azaltabilir. Avrupa'da genç işsizliği son yıllarda artmaktadır. Politika yapıcılar için önemli bir zorluk, bu grubu desteklemek ve gençlerin sağlık üzerinde zararlı etkileri olabilecek unsurları önlemek ve herkesin sağlık ve güvenlik hizmetlerine eşit erişim hakkını sağlamak üzere çalışmaları gerekliliğidir.

Bununla birlikte mevcut iş gücü için ILO, iş yeri stresinin mesleki bir risk olarak ele alınmasını risk değerlendirmesi ve yönetim önlemlerinin uygulanmasını, toplu ve bireysel önleyici ve kontrol önlemlerinin benimsenmesini, çalışanların başa çıkma yeteneklerinin artırılmasını, örgütsel iletişimin geliştirilmesi, karar alma süreçlerine işçi katılımının artırılması yoluyla azaltılmasını tavsiye etmektedir. Kurumların psikolojik sağlık ve güvenliği için uygulayacağı bu standart süreçler hem eşitsizlikleri azaltmak için oluşturulacak politikalara hem de kurumların değer ve etik anlayışlarına dahil edilmeye başlanmıştır. Küçük ya da büyük ölçekli işletmelerin sağlık ve güvenliğe dair hedeflerini belirlemeleri ve psikolojik sağlığı kapsayan hedefler oluşturmaları uluslardaki çalışan nüfusun refahını artırarak Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının gerçekleşmesinde rol oynamaktadır. Gelişmekte olan ülkelerin ulusal standartlarında sağlık ve güvenlik gibi hayati politikaların tüm toplulukları ve sağlık alanlarını kapsayacak biçimde detaylandırılması ve sağlık sistemlerine erişimin iş yerinde standardize edilmesi, çalışanlara sağlık hizmetlerine eşit erişim imkanı sağlanabilmesi için önemlidir.

Psikososyal risk yönetimi, sağlık ve güvenliğin önemli bir unsuru olarak kurumların sistemlerinde ele alındığında ve geliştirilen politikalarda ayrıntılı İSG tanımlamaları yapıldığında; sağlık ve güvenlik hizmetlerine erişilebilirlikteki eşitsizliklerin azaltılması için kapsayıcı adımlar atılmış olur. Birleşik Krallık, Avustralya ve Kanada gibi bazı ülkeler bu politikalarını geliştirme konusunda başarılı olmuşlar ve ulusal Psikolojik Sağlık ve Güvenlik standartlarını geliştirmişlerdir.

Psikolojik olarak sağlıklı ve güvenli bir iş yeri yaratma konusunda daha fazla kaynak istiyorsanız, İş sağlığı ve Güvenliği sistemlerinde Psikososyal risklerin açıklandığı bültenimize göz atın. 

Referanslar

Reduced inequalities. ISO. (2022, July 4). Retrieved July 4, 2022, from https://www.iso.org/sdg/SDG10.html

Health Evidence Network Synthesis Report 52 - news. (n.d.). Retrieved July 4, 2022, from https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/345798/HEN52.pdf

A blueprint for equality. etui. (n.d.). Retrieved July 4, 2022, fromhttps://www.etui.org/events/blueprint-equality