İşletmelerde Psikososyal Risk Yönetimi ve KKH: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlarİçerikler

İşletmelerde Psikososyal Risk Yönetimi ve KKH: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

Etkili, hesap verebilir ve kapsayıcı toplumlar ve kurumlar, küçük şirketlerden çok uluslu şirketlere ve hükümetlere kadar her düzeyde iyi yönetişime dayanmaktadır.

Uzun süreli krizler ve şiddetli çatışmalar, toplulukların ve bireylerin ruh sağlığı ve iyi oluşu üzerinde yıkıcı sonuçlar doğurma potansiyeline sahiptir. Son yıllarda, insani yardım ortamlarında ruh sağlığı ve psikososyal destek (MHPSS) ihtiyaçlarına yanıt vermede önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Buna rağmen MHPSS, yapısal olarak önleyici çalışmaların ve barışı tesis etme çabalarının tam olarak parçası olamamıştır. Sürdürülebilir barışı inşa etmek için toplulukların psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını ele almak esastır: topluluklar ve işletmelerdeki çatışmaları iyileştirmek, etrafımızdaki diğer çatışmaları çözmeye de yardımcı olabilmektedir.

COVID-19 pandemisine yanıt olarak aylarca süren karantina ve sosyal mesafe önlemlerinin ardından, dünyanın dört bir yanındaki insanlar, uzun süreli krizlerin hem bireylerin ruh sağlığına hem de toplulukların sosyal dokusuna nasıl zorluklar getirebileceğini artık daha hızlı anlamaktadır. Adil ve güçlü topluluk yapılarının gelişimi, fiziksel ve psiko-sosyal sağlıkla ilgili ihtiyaçlarının karşılandığı yerlerde mümkün olmaktadır.

Kötü ruh sağlığı, tehdit algıları, güvensizlik, korku, endişe ve öfke duygularıyla birleştiğinde toplumlar arası ve kişiler arası ilişkileri olumsuz etkileyebilir ve böylece çatışma çözümüne ve barış inşasına yönelik yapıcı çabaları engelleyebilmektedir. Kötü bir ruh sağlığı, şiddet içermeyen çözümlerin olasılığını azaltır ve bu nedenle barış ve uzlaşma için daha az onaya yol açmaktadır.

Barış ve adalet açısından olumsuz ortamlar, toplumda daha yüksek düzeyde çatışmaya ve nihayetinde şiddete katkıda bulunan olumsuz psikososyal etkilere de yol açabilmektedir. Eşitsizlik, ayrımcılık, hizmetlere erişim eksikliği gibi sosyal adaletsizliklerin, sosyal düzensizlik ve anomi riskinin yanı sıra depresyon, anksiyete ve hatta travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) gibi zihinsel bozuklukların riskini artırdığı gösterilmiştir.

Ruh sağlığı ve psikososyal müdahaleler bu olumsuz etkileri azaltabilmekte ve daha yapıcı ve sürdürülebilir barış inşası çabalarına katkıda bulunabilmektedir.

İnsanların yapıcı çözümlerini, işletme, kurum ve topluluklarının sosyal dokusunu güçlenirmek, psikososyal iyi oluş ve pozitif katılım gösteren bireylere sahip organizasyonlar geliştirmek için esastır. Yıkıcı davranışlar ve çatışma, toplulukların sosyal dengelerinin bozulmasına yol açabilmektedir. Ağların ve ilişkilerinin korunması olmadan, bireyler ve organizasyonlar, anlamlı uzlaşmaya girme yeteneklerini baltalayan daha fazla bozulmaya maruz kalabilmektedirler. Kişilerarası ilişkileri, adil yönetimi ve iyi oluşu etkileyen diğer risk faktörlerini değerlendirmenin ve psikososyal destek (MHPSS) sunmanın amacı, organizasyonların ve organizasyonlardaki insanların temel endişelerini ve sorunlarını ele alarak tatmin edici iyi oluş durumları için gereken süreçleri sağlamaktır.

Psikolojik olarak sağlıklı ve güvenli bir iş yeri yaratma konusunda daha fazla kaynak istiyorsanız, İş sağlığı ve Güvenliği sistemlerinde Psikososyal risklerin açıklandığı bültenimize göz atın.
Referanslar


Integrating Mental Health and psychosocial support into peacebuilding: United Nations Development Programme. UNDP. (n.d.). Retrieved July 22, 2022, from https://www.undp.org/publications/integrating-mental-health-and-psychosocial-support-peacebuilding

Mental health and psychosocial support to sustain peace. (n.d.). Retrieved July 22, 2022, from https://cic.nyu.edu/sites/default/files/cic_-_mhpss_support_to_sustain_peace_april_2021.pdf

Peace, justice and strong institutions. ISO. (2022). Retrieved July 22, 2022, from https://www.iso.org/sdg/SDG16.html