İşte Ruh Sağlığı: Politika Özeti (Türkçe)İçerikler

İşte Ruh Sağlığı: Politika Özeti (Türkçe)

2022 itibariyle dünya nüfusunun neredeyse %60’ı çalışıyor. Tüm çalışanların iş yerinde güvenli ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı vardır. İş, ruh sağlığı için koruyucu bir faktör olabilir, ancak potansiyel zarara da sebep olabilir. Dünya genelinde çalışanlar, aileler, işletmeler ve tüm ekonomiler, işten kaynaklanıp kaynaklanmadığına bakılmaksızın ruh sağlığı koşullarının etkisini hissediyor.


Bu politika özeti, iş dünyasındaki paydaşların işte ruh sağlığını iyileştirmek için harekete geçmede kendi rollerini yerine getirmelerini desteklemeyi amaçlamaktadır.


Bu kitapçık ILO ve WHO’nun «Mental Health at Work Policy Brief» Bilgilendirme Notu’ndan NHUMAN tarafından Türkçe diline çevrilmiş ve düzenlenmiştir. Resmi hakları sahiplerine aittir. CC BY-NC-SA 3.0 IGO lisansı gereğince dönüşütürülebilir ve yeniden dağıtılabilir ancak satılamaz veya ticari amaçlarla kullanılamaz.