İçerikler

İş Yükü ve Çalışma Temposuna Bağlı Psikososyal Risk Faktörleri

İş Yükü ve Çalışma Temposuna Bağlı Psikososyal Risk Faktörleri

22.03.2022
İş Yükü ve Çalışma Temposuna Bağlı Psikososyal Risk Faktörleri Psikososyal riskler ve işe bağlı stres, iş sağlığı ve güvenliği alanında en çok zorlanılan; bireyleri, kuruluşları ve ulusal ekonomileri önemli ölçüde etkileyen konuların başında gelmektedir.
İnsana Yakışır İş

İnsana Yakışır İş

17.03.2022
İnsana Yakışır İş İş kavramı, yaşamın devam etmesi için yapılan bedensel ve zihinsel uğraşlar olarak tanımlanmaktadır. Bu bir “eylem” olabileceği gibi bu eylem sonunda elde edilen “eser” veya yapılması gereken “vazife” de olabilir. İş kavramı oldukça
Çalışma Ortamı ve Ekipmanlar Odağında Psikososyal Riskler

Çalışma Ortamı ve Ekipmanlar Odağında Psikososyal Riskler

16.03.2022
Çalışma Ortamı ve Ekipmanlar İyi bir çalışma ortamında, çalışma alanları ve çalışma ve üretim yöntemleri, çalışanların güvenli bir şekilde çalışabilmesi ve hareket edebilmesi için tasarlanır. Çalışanlar, işte kullanılan hammaddeler
Sosyal Performans Yönetimi

Sosyal Performans Yönetimi

10.03.2022
Sosyal Performans Yönetimi 2016 yılında yayınlanan BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile iş dünyasında finansal amaçların yanında topluma yarar sağlayan çalışmalar yaygınlaşmaya başlamıştır. Kuruluşların finansal hedefleri kadar sosyal misyonları da önem
Görev Tasarımlarında Psikososyal Riskler

Görev Tasarımlarında Psikososyal Riskler

07.03.2022
Görev Tasarımı İş/görev tasarımı, iş ortamında görevlerin veya tüm işin nasıl organize edildiğini değerlendirmek ve daha sonra bunların çalışanın nitelikleriyle eşleşmesini sağlamak için kullanılır. İyi tasarlanmış bir iş, çalışanın güvenli ve sağlıklı bir
İyi Oluş (Well-Being)

İyi Oluş (Well-Being)

02.03.2022
İyi oluş nedir? İyi oluş iyi hissetmenin ve iyi bir işlevselliğe sahip olmanın kombinasyonu olarak tanımlanır. Yani mutluluk ve hoşnutluk gibi pozitif duyguların deneyimlenmesinin yanı sıra birinin potansiyelini geliştirmesi, olumlu ilişkiler deneyimlemesi, hayatında bir kontrole ve belirli bir hedefe
Psikososyal Risklerin Maliyetleri

Psikososyal Risklerin Maliyetleri

28.02.2022
Psikososyal Risklerin Maliyetleri İşle ilgili psikososyal riskler, psikolojik, sosyal veya fiziksel zarara neden olma potansiyeline sahip sosyal ve çevresel bağlamlar içinde işin tasarımı, işin organizasyonu ve yönetimi ile ilgilidir. Psikososyal Risklere Maruz Kalmak Araştırmalar,
İş Taleplerine Bağlı Psikososyal Riskler

İş Taleplerine Bağlı Psikososyal Riskler

21.02.2022
İş Talepleri İş talepleri, fiziksel, bilişsel veya duygusal çaba gerektiren bir işin tüm fiziksel, psikolojik, sosyal veya örgütsel yönleridir. Bir iş talebi, talebin kendisine ve bireyin bununla başa çıkma yeteneğine bağlı olarak, olumlu olduğu kadar olumsuz sonuçlara
Acil Durumlarda Psikososyal Riskler

Acil Durumlarda Psikososyal Riskler

08.02.2022
Psikososyal Riskler ve Acil Durumlar Psikososyal riskler konusunda farkındalığın artırılması, psikososyal risklerin yönetiminde yetkinliğin geliştirilmesi, iş yerindeki stres faktörlerinden etkilenen çalışanların koşullarının iyileştiirilmesi ve işe geri dönüşlerinin desteklenmesi
Psikolojik Sağlık ve Güvenlik Standartları (ISO:45001 ve ISO:45003)

Psikolojik Sağlık ve Güvenlik Standartları (ISO:45001 ve ISO:45003)

31.01.2022
Psikolojik Sağlık ve Güvenlik Standartları (ISO 45001 ve ISO 45003) Türkiye'de standardizasyon çalışmaları 1930 yılında 1705 sayılı Kanun ve müteakip 3018 sayılı Kanun ve Türk ihraç ürünlerinin kontrolüne ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı Yönetmeliği'nin
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesinde Psikososyal Riskler

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesinde Psikososyal Riskler

24.01.2022
İş Sağlığı ve Güvenliğinde Risk Değerlendirmesi İş yerinde olan ya da dışarıdan gelebilecek; çalışana veya işyerine hasar ve zarar verme potansiyeli olan tehlikelerden kaynaklanacak olumsuz sonuçların meydana gelme ihtimali riskleri oluşturur. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili
Uzaktan Çalışma ve Dijitale Uyum

Uzaktan Çalışma ve Dijitale Uyum

31.08.2021
Her kriz beraberinde bazı zararları getirdiği gibi bazı fırsatları da bize sağlamaktadır. Bunun en büyük örneği olarak son dönemde yaşamın tüm dinamiklerini etkileyen Covid-19 salgını gösterilebilir. Bu salgın yalnızca bireyler için değil aynı zamanda büyük