İşletmelerde Psikososyal Risk Yönetimi ve KKH: Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapıİçerikler

İşletmelerde Psikososyal Risk Yönetimi ve KKH: Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı

Sürdürülebilirlik, bir şirketin uzun vadeli kaynaklarını güvence altına alabilmesi, gelecekteki ihtiyaçlarını öngörebilmesi ve organizasyonel faaliyetlerde kaynakları verimli ve adil bir şekilde kullanabilmesi anlamına gelir. Sürdürülebilirlik yaklaşımlarını benimsemeye katkıda bulunan sosyal faktörler arasında algı, motivasyon, öğrenme, tutumlar, inançlar, öz yeterlilik ve kültür öğeleri yer almaktadır.

Pandemi ve sonrası değişen ve yeni oluşan endüstriler farklı çalışma biçimlerini, sektörleri ve buna bağlı farklı psikososyal faktörleri de ön plana çıkarmıştır. İmalat sanayii 2021'de pandeminin ardından toparlanmış, ancak bu toparlanma her ülkede aynı etkiyi göstermemiştir. İmalat endüstrisindeki neredeyse her üç işten biri pandemi sırasında olumsuz etkilenmiştir. Daha yüksek teknoloji endüstrileri daha iyi performans gösterip daha hızlı toparlanarak,  sanayi, yenilikçilik ve altyapı ile ilgili kalkınma hedeflerine  (SDG 9) ulaşmak için teknolojik inovasyonun ne kadar önemli olduğuna dair güçlü bir örnek sağlamıştır.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) raporuna göre, birçok çalışma psikososyal risklerin çalışanların iyi oluşu üzerindeki olumsuz etkilerini vurgulamıştır. Gerçekten de araştırmalar, uzun vadede dış streslerin ve yorgunluğun hipertansiyona, sağlık sorunlarına ve düşük üretkenliğe neden olabileceğini göstermektedir.  Makine yapımı, ulaşım gibi endüstrilerde yürütülen araştırmalar, işletme sistemine katılım düzeyini artırmak için psikososyal faktörlerin, motivasyon ve işe yönelik tutumların araştırılması gerektiğini vurgulamıştır. Motosikletli kuryelerin artan taleple birlikte yaşadığı sorunlar ILO’nun ilgili raporunda gündeme getirilmiş ve iyileştirme önerileri ele alınmıştır.

Kapsamlı bir psikososyal risk yönetimi, endüstriyel ilerleme, yenilik ve sistemsel altyapıları güçlendirerek işletmelerin ve çalıştıkları sektör ve endüstrilerin gelişebilmesi için fırsatlar yaratmaktadır.

Psikolojik olarak sağlıklı ve güvenli bir iş yeri yaratma konusunda daha fazla kaynak istiyorsanız, İş sağlığı ve Güvenliği sistemlerinde Psikososyal risklerin açıklandığı bültenimize göz atın.Referanslar

Dragan, F., Luo, C., Ivascu, L., & Ali, M. (1AD, January 1). Assessing the importance of psychosocial factors associated with sustainable organizational development during COVID-19. Frontiers. Retrieved June 27, 2022, from https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.647435/full

United Nations. (n.d.). Goal 9 | Department of Economic and Social Affairs. United Nations. Retrieved June 27, 2022, from https://sdgs.un.org/goals/goal9#targets_and_indicators

Extrinsic psychosocial stressors and workers’ productivity. (n.d.). Retrieved June 27, 2022, from https://www.researchgate.net/publication/337802705_Extrinsic_psychosocial_stressors_and_workers'_productivity_impact_of_employee_age_and_industry_experience

Küçük, N. (2022, February 13). Motosikletli Kuryeler odağında: Teslimat Sektörü çalışanlarında Psikososyal Risk Analizi. Rapor: Motosikletli Kuryeler Odağında: Teslimat Sektörü Çalışanlarında Psikososyal Risk Analizi. Retrieved June 27, 2022, from https://www.ilo.org/ankara/areas-of-work/osh/WCMS_837229/lang--tr/index.htm