Dünya Ruh Sağlığı Günü 2021 - Çalışma Hayatında Ruh Sağlığı Hizmetlerine ErişilebilirlikRaporlar

Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization) 2021 Dünya Ruh Sağlığı Günü temasını “Herkes için ruh sağlığı hizmetleri: bunu gerçeğe dönüştürelim (Mental Health Care for All: Let's Make It A Reality)” olarak açıkladı. COVID-19 salgını, ruh sağlığı hizmetlerinin etkilerini daha da görünür kıldı ve ülkeler bu döneme tam anlamıyla hazırlanamadı. Pandemi, her yaştan insanı sağlık, ekonomi ve sosyal yönlerden etkiledi. İş Kayıpları ve devam eden iş güvencesizliği ile çalışanları zor duruma soktu. Bu zorlukların insanlar üzerinde yarattığı olumsuz sonuçlarla mücadele edilebilmesi için ruh sağlığı hizmetlerinin herkes tarafından ulaşılabilirliğine olan önem de gündeme geldi. 2021 Dünya Sağlık Meclisinde (World Health Assembly) ruh sağlığını teşvik etmek, psikolojik iyi oluşu geliştirmek ve kapsamlı psikososyal destek sistemleri kurmak üzere kararlar alındı.

 

 

 

 

Bu raporda 2021 Dünya Ruh Sağlığı Günü kapsamında yerel ve küresel olarak ruh sağlığı hizmetlerine erişimdeki eşitsizliği sürdüren konulara ve başta iş yaşamında olmak üzere ruh sağlığı hizmetlerine erişilebilirlik için neler yapabileceğimize odaklandık.