"İŞ HAYATINDA BEN DE VARIM" Projesi Nihai RaporuRaporlar

Türkiye Çalışma Ve İş Kurumu Konak Hizmet Merkezi  tarafından yürütülen “İş Hayatında Ben De Varım” projesine ilişkin sözleşme; İzmir Çalışma Ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve NHUMAN Danışmanlık arasında 6 Temmuz 2020 tarihinde imzalanmış ve 1 Haziran 2021 tarihinde proje tamamlanmıştır.

Genel Bilgiler

Kabul Edildiği Komisyon Numarası: 2020/1

Resmi  Başlama Tarihi: 06.07.2021

Süresi: 11 Ay

Uygulandığı Yer: İzmir merkez ve çevre ilçeleri

Hedef Grup: Proje iş hayatına dâhil olamamış, en az % 40 oranında engeli olan engelliler

 

Projenin Konusu ve Amacı

OECD-AB verilerine göre, dünya nüfusunun yaklaşık %15’i engelli kişilerden oluşmaktadır. Türkiye nüfusu içinde ise Ulusal Engelli Veri Sistemine kayıtlı 2.5 milyon engelli bulunmaktadır. Engellilere bakış açısı zamanla değişmektedir ve insan hakları çerçevesinde, var olan tüm imkanlardan faydalanabilmeleri için çalışmalar yapılması her alanda önem kazanmıştır. İstihdam konusu da bu alanlardan biridir. Dünyadaki gelişmiş ülkelerde engellilerin istihdamı konusunda çeşitli standartlar mevcuttur. Özellikle ruhsal ve zihinsel engellilerin istihdamında dünya genelinde çeşitli yaklaşımlar uygulanmaktadır. Amerika’da ve Avrupa ülkelerinde istihdam gerçekleştikten sonra danışmanlık sunulan uygulamalardan tedaviye göre iş planlaması yapmaya kadar birçok yöntem uygulanmaktadır.  

Ülkemizde de belli standartlar olmasına rağmen bunlar genellikle istihdam sağlanana kadarki süreci kapsamaktadır. Özellikle ruhsal engellilerin istihdamı konusunda ne istihdam öncesi ne de sonrası için bir standart geliştirilmemiştir. Bu da ruhsal engellilerin istihdamının istenilen seviyeye ulaşılamamasına neden olmaktadır.

 

Bu çerçevede proje; Engeli olan kişilerin; işe ve işyerine uyumu konusunda engel gruplarına özel çalışmaların yürütülmesini ve istihdamının sağlanmasını; engellilerin, iş hayatına katılımlarını engelleyen önyargıların azaltılmasını, engelli çalışan adaylarının bilgi ve becerilerinin arttırılarak iş uyumlarının sağlanmasını, engellilerin istihdama katıldıktan sonraki olası sorunların çözülmesi çalışmalarını kapsamaktadır.

Proje; ruhsal engellilerin iş hayatına katılımını arttırmak ve istihdamın sürekliliğini sağlamak için; ruhsal ve zihinsel engellilerin işe uyum ve çalışana destek eğitimlerini ve kariyer danışmanlığı sürecinin yerine getirilmesini, işverenlerin ruhsal engellilik konusunda önyargılarının azaltılarak farkındalıklarının arttırılmasını ve bunların sonucunda engellilerin iş hayatına aktif katılımını sağlamayı amaçlamaktadır. Proje engelli istihdamına nitelikli katkıyı hedeflemektedir. Kişiler, engel türüne göre ayrı değerlendirilmiş ve işe alım, işe yerleştirme ve oryantasyon süreçleri kişiler için özel olarak planlanmıştır...

Raporun tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.