Yağmur, Çamur ve Çıplak AyaklarRaporlar

 

Yağmur, Çamur ve Çıplak Ayaklar


Psikososyal boyut ve saha çalışmalarını yürüttüğümüz Kalkınma Atölyesi tarafından gerçekleştirilen ve Unicef’in finansal destek verdiği, 2019 yılında Adana'da gerçekleşen su taşkınının mevsimlik gezici tarım işçilerine etkilerini incelediğimiz vaka analizi çalışmamız; mevsimlik gezici tarım işçilerinin son 10 yılda karşılaştıkları afet ve acil durumlara dair hazırladığımız rapor, fotoğraf albümü ve harita yayınlandı. İncelemek için aşağıda bulunan linklere tıklayabilirsiniz.

Our case analysis study, which was carried out by the Development Workshop and which Unicef gave financial support where we conduct psychosocial dimensions and field studies, examined the effects of the flood of water in Adana in 2019 on seasonal migratory agricultural workers; The report, photo album and map we prepared regarding the disasters and emergencies faced by seasonal migratory agricultural workers in the last 10 years has been published. You can click the links below to review.

 

 

VAKA ANALIZI ENG BASIM.pdf

VAKA ANALİZİ TR BASIM.pdf