Ruhsal Bozukluklara Yönelik Yaklaşımlar "İşe Alımda Görev Alan Çalışanlar Odağında"Raporlar

Konu iş hayatı olduğunda en önemli başlıklardan bir tanesi şüphesiz insan kaynağı ve insan kaynakları uygulamaları olmaktadır. İnsanın bir çalışan olarak ürün, hizmet ve değer yarattığı iş hayatında; sorumluluklar, görev tanımları, performans ve verimlilik ne  kadar önem taşıyor ise hak ve talepleri de o kadar önemlidir.

 

Haklarına olan erişimleri konusunda hassasiyet gösterilmesi gereken gruplardan birisi de engellilerdir. Engellilerin çalışma hayatında yerlerini almaları için özel çalışmalar yapılması ve desteklenmesi gerekir. 2020-2021 yılında N_HumaN ve İŞKUR ortaklığında yürütülen “İş Hayatında Ben de Varım” projesi, engellilerin işe ve iş yerine uyumu konusunda destek modeli sunan başarılı bir pilot proje olmuştur. Projede edinilen deneyimler, okuyacağınız bu araştırma raporunun oluşturulmasına öncülük etmiştir.

 

Araştırmada, ruhsal engelli statüsündeki kişilerin iş hayatında nasıl değerlendirildiği ve işe alımda ne tür sorunlarla karşılaştıklarını daha yakından görmek ve bilimsel veriler ışığında edinilen bilgileri kamuoyu ile paylaşmak amaçlanmıştır.