Psikososyal Riskler Raporu - Mevcut Durum Analizi ve ÖnerilerRaporlar

İş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan tedbirler ve yapılan çalışmalar, sağlık ve güvenlik sisteminin ayrılmaz bir parçası olan psikososyal riskler konusunda da çalışmayı zorunlu hale getirmiştir. Günümüzde değişen iş koşulları ve iş ilişkileri ile birlikte organizasyonların da önemli değişikliklerle karşı karşıya kaldığını görmekteyiz.

ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) standartlarına göre iş sağlığı ve iş güvenliği konusunda temel prensipler; işin sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında gerçekleşmesi gerektiğini, çalışma şartlarının çalışanın refah ve insanlık onuru ile tutarlı olması gerektiğini ve işin çalışanların hayatına başarı, kendini gerçekleştirme ve topluma hizmet için olanaklar sunması gerektiğini ifade etmektedir. Bu noktadan hareketle iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları kapsamında, psikososyal riskler konusunda geçerli olacak standartlar geliştirmek ülkeler için çok önemli bulunmaktadır.

Bu rapor, psikososyal riskler bağlamında Türkiye’deki mevzuat ve uygulamaların geliştirilmesi için dünyadaki ve ülkemizdeki mevcut durumu incelemek; bu incelemelere dayanarak ülkemizde bu konu ile ilgili neler yapılması gerektiği konusunda önerileri sunmak için hazırlanmıştır. İş yerlerin- de psikososyal risklerin belirlenmesinin ve bu alandaki çalışmaların, dünyanın farklı ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de disiplinlerarası bir şekilde ele alınmasının önemini vurgulamak açısından rehber niteliğindedir.

 

 

 

Kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplum organizasyonlarının iş birliği içinde atacakları her adımın ülkemizde psikososyal riskler konusunda standartların geliştirilmesine katkı sunacağına gönülden inanmaktayız.