Motosikletli Kuryeler Odağında: Teslimat Sektörü Çalışanlarında Psikososyal Risk AnaliziRaporlar


www.ilo.org/ankara/areas-of-work/osh/WCMS_837229/lang--tr/index.htm


Motosikletli Kuryeler Odağında: Teslimat Sektörü Çalışanlarında Psikososyal Risk Analizi

2019 yılının Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını ile işin ve işgücünün nasıl değiştiğine tanık olunmuştur. Salgın, Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımlamasıyla hepimizin hayatına muazzam bir yenilik ve belirsizliği beraberinde getirmiş, bu durum pek çok sektör için değişimleri de zorunlu hale getirirken çalışanın iyi olma halinin önemini ve bu konulardaki iş yeri politikalarının değerini çalışma biçimlerindeki değişimlerle birlikte daha fazla görünür hale getirmiştir.

Motosikletli kuryeler odağında hazırlanan bu rapor, teslimat sektöründeki işin içeriği ve işin bağlamından kaynaklanan psikososyal riskleri analiz ederken salgın ile daha fazla görünür hale gelen motosikletli kuryelik mesleğinin “insana yakışır iş” zemininde yeniden değerlendirilmesi için öneriler de sunmaktadır. 

Çeşit: Rapor
Yayın tarihi: 13 Şubat 2022 Pazar
Referans: 9789220365762 (web PDF)[ISBN]
Yazarlar: Nevin Küçük
Bulunabildiği format: 120 sayfa